ВІТАЄМО З УСПІШНОЮ АКРЕДИТАЦІЄЮ!

22.01.2024

Вітаємо викладачів ОПП «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» і здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти з успішною акредитацією!

Важливо, що Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти засвідчило інноваційність (взірцевість) нашої ОПП за критерієм «Людські ресурси», підтвердивши високий рівень підготовки здобувачів, професіоналізм і вагомість наукових досліджень викладачів, активне залучення професіоналів-практиків до освітнього процесу!

Дякуємо науково-педагогічному персоналу нашої кафедри і кафедри економіки, які викладають на магістерській програмі, магістрам, випускникам-магістрам, роботодавцям – усім внутрішнім і зовнішнім стейкхолдерам, які спільно роблять такою потужною нашу освітню програму!