Звіт кафедрального осередку Наукового товариства студентів, аспірантів і молодих учених КрНУ

08.11.2023

8 листопада відбулися збори наукового товариства студентів, аспірантів та молодих вчених (НТСАМУ) Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, на якому голова кафедрального НТСАМУ Маргарита Книш доповіла про результати наукової діяльності здобувачів нашої кафедри у 2022/2023 н. р.

Доповідачка підбила підсумки надзвичайно ефективної наукової діяльності здобувачів за звітній період: на кафедрі діяло 6 проблемних груп, до складу яких загалом входило 46 студентів різних рівнів ВО і курсів. Здобувачами було опубліковано 4 тези у збірниках Міжнародних науково-практичних конференціях, 53 тези у Всеукраїнських науково-практичних конференціях, отримано 2 авторських свідоцтва. Здобувачка вищої освіти за ОП «Дизайн» (П. Горошко) посіла 1 місце у Міжнародному студентському професійному творчому конкурсі «Видавнича журналістика», а здобувачка вищої освіти другого (магістерського) рівня ОП «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» (М. Книш) зайняла III місце у Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт за секцією «Економіка». Традиційно кафедрою було проведено VI Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Людина в інформаційному просторі» та Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт за трьома спеціальностями (022, 028, 029). Викладачі та здобувачі долучались до університетських заходів, таких, як Міжнародна науково-практична конференція молодих учених та спеціалістів «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства», Тиждень науки, семінар щодо Грушевського, відкрита лекція польського лектора тощо.