Закордонні стажування

ВІРТУАЛЬНА АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ
ВИКЛАДАЧІВ І ЗДОБУВАЧІВ КАФЕДРИ
В МЕЖАХ МІЖНАРОДНОГО ПРОЄКТУ ERASMUS+ DCOMFRA

Викладачі та здобувачі вищої освіти кафедри гуманітарних наук, культури і мистецтва у вересні-грудні 2023 року успішно пройшли міжнародне віртуальне стажування на базі Університету Вітовта Великого (м. Каунас, Литва).

Проєкт dComFra започатковано з метою просування Європейських ініціатив з розвитку структури цифрових компетентностей. Завданнями проєкту є створення та затвердження на державному рівні українських рамкових структур цифрових компетентностей, забезпечення реформування програм підвищення кваліфікації викладачів, враховуючи забезпечення цифрових компетентностей; розширення горизонтів і можливостей громадян, включаючи переселенців і ветеранів АТО/ООС, зокрема для національного та міжнародного працевлаштування, що відповідає запитам «цифрового» суспільства та європейським стандартам.

За результатами віртуальної академічної мобільності викладачі кафедри та здобувачі отримали відповідні сертифікати міжнародного зразка.

Л. Бутко
М. Книш
А. Семенова
О. Тур
В. Шабуніна

Викладачі кафедри ГНКМ проф. Оксана ТУР
та доц. Вікторія ШАБУНІНА взяли участь у міжнародному стажуванні
“DIGITAL FUTURE: BLENDED LEARNING”

Викладачі кафедри гуманітарних наук, культури і мистецтва проф. Оксана ТУР та доц. Вікторія ШАБУНІНА успішно виконали надзвичайно цікаву, корисну та насичену програму міжнародного стажування “DIGITAL FUTURE: BLENDED LEARNING”, яке проходило з 02 жовтня 2023 року до 22 листопада 2023 року на базі Університету прикладних наук Анхальта (Hochshule Anhalt, HSA) та проєкту DigIn.Net2 в інтерактивних мультимедійних сесіях DUDIZ (німецько-український центр цифрових інновацій) за підтримки DAAD (німецька служба академічних обмінів).

Програма міжнародного стажування передбачала 180 год. (6 кредитів ECTS) і складалася з чотирьох модулів:

1. Methodological aspects of the organization of blended or distance learning.

2. Digital technologies of communication and cooperation.

3. Digital tools for creating educational content.

4. Artificial Intelligence Technologies in the Professional Activity of a Higher Education Institution Teacher.

Під час стажування проф. Оксана Тур та доц. Вікторія Шабуніна познайомилися з передовим міжнародним досвідом організації змішаного та дистанційного навчання. Особливу увагу було звернено на такі цифрові технології комунікації та співпраці, як Mentimeter, Google Forms, Slido, інтерактивні дошки Padlet, Jamboard, Сonceptboard, Miro, пакет хмарного програмного забезпечення та цифрових інструментів для комунікації та співпраці – додатки Google, Moodle, а також інструменти для створення інтерактивних аркушів, зокрема Liveworksheets, Wizer тощо.

Учасниці стажування удосконалили навички застосування різних цифрових інструментів для створення освітнього контенту в середовищах Canva та Genially, навчальних відео та презентацій, а також інтерактивних відео у Powtoon, опанували цифрові інструменти моніторингу якості освітнього процесу.

Непідробний інтерес був спрямований на технології штучного інтелекту – СhatGPT, Writesonic, Topic – та їх використання у професійній діяльності викладача ЗВО. Корисним виявилося знайомство із сервісами для покращення та перекладу текстів (Deepl, Wordtune), сервісами на основі штучного інтелекту для візуалізації даних (Beatoven, Creately, Lucid) та технологіями підготовки наукових публікацій, зокрема LaTeX.

Завдяки інтерактивним мультимедійним сесіям викладачі розширили професійні компетентності, значно підвищили рівень цифрової грамотності, навчилися ефективно використовувати інструменти цифровізації для подальшої дієвої комунікації зі здобувачами вищої освіти та колегами, що є особливо актуальним в умовах обмеженої мобільності у віртуальному безконтактному середовищі.

Участь д.і.н., професора, завідувача кафедри ГНКМ Володимира Маслака
у міжнародній науковій конференції
«Втрати війни та плани повоєнної відбудови України»,
що відбулася 26-27 жовтня 2023 року у Кракові

26-27 жовтня 2023 року в Інституті безпеки та інформатики Університету Комісії національної освіти у Кракові відбулася міжнародна наукова конференція «Втрати війни та плани повоєнної відбудови України». До роботи конференції долучився д.і.н., проф. В.І. Маслак, який представив доповідь на тему: «Соціальні трансформації повоєнної України».

Головною метою конференції було вивчення людських, економічних і культурних втрат України у війні з російським агресором, а також сприяння миру, порозумінню та співпраці на міжнародному рівні в контексті ситуації в Україні.

Науковий захід уможливив поглиблене розуміння масштабів і наслідків втрат російсько-української війни, обговорення планів відбудови України після закінчення війни та шляхів підтримки цього процесу. Учасники конференції мали змогу поділитися ідеями та досвідом щодо відновлення українського суспільства й економіки та щодо інноваційних рішень і стратегій підтримки України у післявоєнний період.

Серед учасників конференції – науковці з Польщі та України (Львівський національний університет ім. Івана Франка, Волинський державний університет ім. Лесі Українки, Кременецький національний університет ім. М. Остроградського, Харківський політехнічний університет та Одеський національний університет ім. І. Мечникова). На заході були присутні понад 50 учасників, які наголосили на необхідності подібних зустрічей для обговорення проблем післявоєнної відбудови України.План-графік участі викладачів і студентів кафедри ГНКМ у програмах міжнародної академічної мобільності та грантових проєктах на 2022-2023 н.р.

Д. н. із соц. ком., проф. Тур О.М. та к. філол. н., доц. Шабуніна В.В. взяли участь у міжнародному стажуванні “DIGITAL FUTURE: BLENDED LEARNING”, що проходило протягом 8 тижнів (10.10.2022-30.11.2022) на базі Німецько-українського центру цифрових інновацій (DUDIZ) за підтримки команди «DigIn.Net2» та Університету прикладних наук Анхальта (Anhalt University of Applied Sciences).
Програма міжнародного стажування передбачала 180 год. (6 кредитів ECTS) і складалася з трьох модулів:
1. Methodological aspects of the organization of blended or distance learning.
2. Digital technologies of communication and collaboration.

3. Tools for creating digital educational content.
Спікери ділилися передовим міжнародним досвідом організації змішаного або дистанційного навчання, знайомили з різними сервісами відеоконференцій та технологіями для підготовки наукових публікацій (LaTeX).

Особливу увагу учасників стажування було звернено на такі цифрові технології комунікації та співпраці, як Mentimeter, Google Forms, Slido, інтерактивні дошки Padlet, Jamboard, Сonceptboard, Miro, додатки Google, Moodle, а також інструменти для створення інтерактивних аркушів, зокрема Liveworksheets, Wizer тощо.
Учасники стажування удосконалили навички застосування різних цифрових інструментів для створення освітнього контенту у середовищах Canva та Genially, а також інтерактивних навчальних відео та презентацій у Powtoon.
Завдяки інтерактивним мультимедійним сесіям учасники стажування розширили професійні компетентності, значно підвищили рівень цифрової грамотності, навчилися ефективно використовувати інструменти цифровізації для подальшої дієвої комунікації зі здобувачами вищої освіти та колегами, що є особливо актуальним в умовах обмеженої мобільності у віртуальному безконтактному середовищі.

Д.і.н., проф. Маслак В.І. та к.філол.н., доц. Шабуніна В.В. взяли участь у польсько-українському міжнародному стажуванні за програмою підвищення кваліфікації «Фандрейзинг та основи проєктної діяльності в закладах освіти: європейський досвід», яке тривало з 11.09.2021 до 17.10.2021 і передбачало 180 годин (6 кредитів ECTS).
Програма міжнародного стажування для педагогічних та науково-педагогічних працівників розроблена фундацією «Зустріч» (Польща) спільно з кафедрою Польсько-Українських Студій Ягеллонського університету (Польща), Луганським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти (Україна) та громадською організацією «Соборність» (Україна).
Якісно організована проєктна діяльність у закладах вищої освіти відкриває нові можливості щодо покращення інфраструктури та впровадження новітніх технологій в освітній процес, тому міжнародне стажування «Фандрейзинг та організація проєктної діяльності в закладах освіти: європейський досвід» насамперед спрямоване на активізацію цієї роботи, набуття слухачами необхідних компетентностей та отримання практичного досвіду написання власних проєктів.
Міжнародне стажування як активна форма навчання дала можливість учасникам оволодіти необхідними знаннями, уміннями та навичками через різноманітні заходи та вправи. У роботі були широко використані різні інструменти проєктного менеджменту, як-от: SMART-аналіз, SWOT-аналіз, діаграма Ганта тощо.

Протягом 05.07.‒15.08.2021 р. доцент кафедри ГНКМ, к.і.н. В. І. Саранча пройшов міжнародне стажування (180 год, 6 кредитів ECTS) в Університеті економіки (м. Бидгощ, Польща) за програмою «Європейська та польська системи освіти: практика, досвід та інноваційні методи навчання»
В рамках науково-дидактичної практики було виконано такі роботи:
1. Технології дистанційного навчання в педагогічному процесі.
2. Регламенти ЄС у сфері освіти. Болонський процес.
3. Інноваційні технології у процесі викладання суспільно-гуманітарних дисциплін.
4. Сучасні засоби підтримки педагогічного процесу.
5. Досвід створення електронного навчально-методичного комплексу дисциплін.
6. Програма Erasmus+, програма Copernicus та волонтерські проекти в рамках програми Європейського корпусу солідарності як приклади європейських освітніх проектів.
7. Сучасні тенденції використання інформаційно-комунікаційних технологій у вищій освіті сфери культури і мистецтва.
8. Проєктна та науково-дослідна діяльність в університетах нового покоління.
9. Можливості фінансування проектів у сфері освіти.


Консалтингова компанія "Cormack Consultancy Group" (Великобританія) активно допомагає українському сектору вищої освіти, виступаючи посередником між українськими ЗВО та університетами й організаціями США, Канади та Європи, які пропонують індивідуальну підтримку українським закладам вищої освіти.
У рамках міжнародної ініціативи «Єднання» компанія "Cormack Consultancy Group" надала Кременчуцькому національному університету імені Михайла Остроградського вільний доступ до 4-місячних мовних онлайн-курсів з метою поглиблення знань викладачів і студентів з англійської мови.
Завдяки наданій можливості к.філол. н., доц. Шабуніна В.В. успішно закінчила такі онлайн курси з вивчення англійської мови, як «General English B1-C1» та «Business Speaking: Intermediate & Upper Intermediate».

К.філол.н., доц. Шабуніна В.В. успішно завершила міжнародне двотижневе підвищення кваліфікації «Interactive Technologies and Cloud Services in Online Education: the Experience of the European Union Countries and Ukraine” (Lublin, Republic of Poland), організоване міжнародним фондом викладачів і науковців (International Foundation Educators and Scholars) та Люблінським науково-дослідним інститутом (Instytut Badawczo-Rozwojowy Lubelskiego Parku Naukowo Technologicznego). Стажування тривало з 11.07.2022 р. до 25.07.2022 р. і передбачало 45 год. / 1.5 ECTS.

Польсько-українське міжнародне стажування «Фандрейзинг
та основи проєктної діяльності в закладах освіти: європейський досвід».

З 11 вересня до 17 жовтня 2021 р. викладачі кафедри гуманітарних наук, культури і мистецтва д.і.н, проф. Маслак В.І. та к.філол.н., доц. Шабуніна В.В. взяли участь у польсько-українському міжнародному стажуванні за програмою підвищення кваліфікації «Фандрейзинг та основи проєктної діяльності в закладах освіти: європейський досвід».
Програма міжнародного стажування для педагогічних та науково-педагогічних працівників розроблена фундацією «Зустріч» (Польща) спільно з кафедрою польсько-українських студій Ягеллонського університету (Польща), Луганським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти (Україна) та громадською організацією «Соборність» (Україна) і спрямована на активізацію роботи щодо покращення інфраструктури в закладах вищої, післядипломної, загальної середньої освіти та впровадження новітніх технологій в освітній процес, формування загального уявлення про проєктний менеджмент та отримання практичного досвіду розроблення власних освітніх проєктів.
Міжнародне стажування як активна форма навчання дала можливість оволодіти навичками пошуку, аналізу та класифікації грантів в інформаційному середовищі; отримати структуроване та цілісне уявлення щодо організації проєктного менеджменту в закладі освіти; навчитися розробляти власну проєктну документацію; сформувати навички ефективної командної взаємодії для вирішення прикладних завдань.
Під час стажування широко використовувалися різні інструменти проєктного менеджменту, зокрема SMART-аналіз, SWOT-аналіз, діаграма Ганта тощо. Міжнародне стажування передбачало лекції, майстер-класи, тренінги, роботи в малих групах з репрезентацією результатів, ділові ігри, мініопитування, рефлексію роботи кожного дня, виконання індивідуальних завдань, а також мультимедійні презентації, консультації й тестування.
Результатом ефективної командної взаємодії під час міжнародного стажування стало створення та успішна презентація спільного проєкту кафедри гуманітарних наук, культури і мистецтва та кафедри економіки КрНУ «Розвиток інструментів формування ключових компетентностей та практичних навичок здобувачів вищої освіти», метою якого є створення сприятливих умов у місті для започаткування та розвитку малого та середнього бізнесу; налагодження дієвої комунікації між представниками бізнесу, освіти та науки; наближення програм підготовки фахівців ЗВО до потреб реального сектору економіки; створення умов для успішної комерціалізації інноваційних ідей; надання можливості підприємцям-початківцям в оволодінні навичками бухгалтерського, управлінського, кадрового обліку, бізнес-планування та аналітичної роботи; створення умов для працевлаштування випускників університету на новостворені робочі місця.