ВИПУСКНИКИ КАФЕДРИ
ГУМАНІТАРНИХ НАУК,
КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВА

Кафедра ГНКМ по праву пишається своїми випускниками, які працюють в органах державної влади і місцевого самоврядування, державних, комунальних і приватних підприємствах, закладах культури, фінансових установах, мають власний бізнес тощо. Широким є спектр застосування у професійній діяльності навичок і компетенцій, отриманих під час навчання на кафедрі гуманітарних наук, культури і мистецтва, наші випускники займаються організацією інформаційно-документаційного забезпечення управління, наданням адміністративних і консалтингових послуг, організацією діяльності інформаційних установ, є керівниками підприємств, установ, територіальних громад тощо.
Для забезпечення подальшого розвитку і підвищення якості вищої освіти, збереження та примноження традицій кафедри ГНКМ, встановлення постійної дієвої співпраці, залучення випускників кафедри як зовнішніх стейкхолдерів до удосконалення процесу підготовки сучасного фахівця створено Асоціацію випускників кафедри ГНКМ.
Запрошуємо усіх наших випускників вступати до Асоціації, для чого необхідно заповнити Анкету .
Результати анкетування випускників

Наші випускники – наша гордість!!!