Студентська наука

Звiт_2019-2020_Бутко

Звiт_2020-2021_Василенко

Звiт_2020-2021_Маслак

Звiт_2020-2021_Тур

Звіт про роботу студентсько наукової проблемної групи_2020-2021

Звіт про роботу студентсько наукової проблемної групи_2022-2023

Робочий_план_2023-2024

План_роботи_2021-2022

План_роботи_2022-2023

План_роботи_2023-2024

Положення про студентський науковий гурток та проблемні групи кафедри ГНКМ

Проблемнi_групи_кафедри_ГНКМ_2021-2022_н.р.

Проблемнi_групи_кафедри_ГНКМ_2022-2023_н.р.

Проблемнi_групи_кафедри_ГНКМ_2023-2024_н.р.

Список_членiв_студентс_кого_наукового_гуртка_кафедри_ГНКМ_на_2021-2022

Список_членiв_студентс_кого_наукового_гуртка_кафедри_ГНКМ_на_2022-2023

Список_членiв_студентс_кого_наукового_гуртка_кафедри_ГНКМ_на_2023-2024

Тематика_наукових_дослiджен__проблемноi_групи_2021-2022

Тематика_наукових_дослiджен__проблемноi_групи_2022-2023

Тематика_наукових_дослiджен__проблемноi_групи_2023-2024