Студентська наука

Пріоритетною справою кафедри ГНКМ є робота з обдарованими студентами, їх заохочення до наукової діяльності. З цією метою на кафедрі діє науковий гурток і проблемні групи, основним завданням яких є виявлення талановитих та активних студентів, організація науково-дослідної роботи студентів, залучення студентів до наукових проблем кафедри.
Науковий гурток і проблемні групи кафедри ГНКМ входять до складу Наукового товариства студентів, аспірантів та молодих учених КрНУ імені Михайла Остроградського.
На кафедрі створено всі умови для творчого й інтелектуального розвитку студентів, зокрема вже з першого курсу вони мають можливість брати участь у всеукраїнських, міжнародних олімпіадах і конференціях. В рамках роботи наукового гуртка постійно проводяться різноманітні конкурси, предметні олімпіади із фахових та загальних дисциплін, які дають можливість розвинути у студентів навики творчої діяльності, організаторських здібностей. Це сприяє розвитку наукової творчості молоді, а також становленню студента як майбутнього вченого і соціально активної особистості.

Переможці і призери конкурсів студентських наукових робітНаукові публікації студентів кафедри та їх участь у конференціях за 2017-2022 рр.


ІХ Всеукраїнська наукова конференція
«Інформаційні технології і системи в документознавчій
сфері»

12 квітня 2024 р. у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса відбулася ІX Всеукраїнська студентська наукова конференція «Інформаційні технології і системи в документознавчій сфері», співорганізатором якої ось уже 9 років є кафедра гуманітарних наук, культури і мистецтва.

Цього року учасники конференції працювали у секціях такої тематики:

1. Документ в інформаційному просторі ХХІ ст.

2. Інформаційні системи і технології в управлінні діяльністю підприємств.

3. Архівна справа та зберігання документної інформації в умовах сучасних викликів війни.

4. Стратегія і пріоритети бібліотечної діяльності.

5. Прикладні аспекти інформаційної діяльності.

Свої доповіді підготували й наші студенти: Щепілова Руслана, Попова Ніна «Managerial component in market-based socio-cultural activities» під керівництвом д. н. із соц.. ком., проф. Тур О. М. та Низола Марія «The role of cross-cultural communications in the activities of socio-cultural managers» (наук. керівник – канд. філол. наук, доцент Шабуніна В. В).

ПРОВЕДЕННЯ І ТУРУ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ
СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ

07-09 березня 2024 р. на кафедрі ГНКМ відбулася підсумкова науково-практична конференція І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальностей 022 Дизайн, 028 Менеджмент соціокультурної діяльності, 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа де було представлено актуальні наукові розвідки здобувачів вищої освіти.

На підставі рецензій та оцінки наукових доповідей учасників науково-практичній конференції конкурсними комісіями було визнано переможцями І туру Конкурсу та нагороджено:

спеціальність 022 Дизайн

дипломом І ступеня Горошко П. С., ДЗН-20-1(2) («Кременчуцький період творчості І.-В. Задорожного», науковий керівник доц. Осадчий В. В.);

дипломом ІІ ступеня Загвоздіну А. А., ДЗН-21-1(2) («Ніл Хасевич: експлорація української ідентичності та патріотичної тематики в творчому доробку митця», науковий керівник доц. Федоренко С. А.);

дипломом ІІІ ступеня Остапенко А. Є., ДЗН-20-1(3) («Сучасний вітчизняний стріт-арт: трансформація змісту та форми», науковий керівник доц. Лушакова А. М.);

спеціальність 028 Менеджмент соціокультурної діяльності

дипломом І ступеня Чернову В. В., МСДс-21-1 («Дозвіллєвий потенціал Кременчуччини: перспективи розвитку», науковий керівник доц. Бутко Л. В.);

дипломом ІІ ступеня Маленьку М. В., МСД-22-1 («Роль сільської громади в системі сучасного народного дозвілля», науковий керівник проф. Маслак В. І.);

дипломом ІІІ ступеня Гелазову Е. О., МСД-22-1 («Сучасні форми дитячого дозвілля», науковий керівник ст. викл. Чернявська О. В.); спеціальність 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

дипломом І ступеня Кривошапку Д. В., БІС-23-1м («Нормативно-правова база інформаційної діяльності в Україні: відповідність сучасним вимогам та світовим тенденціям», науковий керівник проф. Маслак В. І.);

дипломом ІІ ступеня Статілко К. Д., БІС-22-1 («Інформаційна етика в системі розвитку нових інформаційних технологій», науковий керівник доц. Шабуніна В. В.);

дипломом ІІІ ступеня Колотій А. О., БІС-22-1 («Комерційна та фандрайзингова діяльність музеїв: українська специфіка», науковий керівник доц. Саранча В. І.).

Протоколи 2023-2024

ВІТАЄМО З ПЕРЕМОГОЮ У ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ КОНКУРСІ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ
ЗА ПЕРШИМ ТА ДРУГИМ РІВНЯМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ
ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 022 ДИЗАЙН!

Щиро вітаємо К. Писаренко, здобувачку першого рівня вищої освіти за спеціальністю 022 Дизайн (випуск 2023 р.), з перемогою у Всеукраїнському конкурсі кваліфікаційних робіт за першим та другим рівнями вищої освіти зі спеціальності 022 Дизайн!

Конкурс проходив на базі Херсонського національного технічного університету. На ньому було представлено велику кількість випускних проєктів талановитих студентів-дизайнерів бакалаврського і магістерського (!) рівнів з усіх університетів України, що здійснюють підготовку здобувачів за спеціальністю 022 Дизайн, проте саме робота «Дизайн-проєкт серії постерів «Творчість В. Кричевського» випускниці нашої кафедри К. Писаренко (науковий керівник – старший викладач кафедри ГНКМ О. Мацак) була відзначена призовим (ІІІ) місцем!

Також журі конкурсу високо оцінило випускні роботи Є. Куценко «Дизайн-проєкт серії стендів для оформлення простору навчальної майстерні» (науковий керівник – доцент кафедри ГНКМ Л. Бутко) та А. Скиби «Дизайн-проєкт засобів візуалізації спеціальності 022 Дизайн» (науковий керівник – доцент кафедри ГНКМ В. Осадчий).

Вітаємо наших уже випускників та їх керівників і зичимо подальших творчих успіхів і злетів!Учасники VI Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів
та молодих учених розмірковували над важливістю ефективного лідерства
у практичному менеджменті

10–11 травня 2023 р. в Київському національному університеті культури і мистецтв відбулася щорічна VІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Ситуаційний менеджмент і лідерство: теорія, історія, культура та мистецтво управління», організована кафедрою фешн та шоу-бізнесу в рамках серії регулярних фахових наукових заходів зі спеціальності 028 Менеджмент соціокультурної діяльності, співорганізатором якої є кафедра гуманітарних наук, культури і мистецтва КрНУ.
Науковий захід об’єднав представників закладів вищої освіти, що здійснюють підготовку менеджерів у сфері культури. У ньому взяли участь викладачі кафедри ГНКМ та здобувачі ОП «Менеджмент соціокультурної діяльності» та «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» (А. Воля, Е. Гелазова, С. Григоренко, Є. Загайнова, М. Книш, В. Олещенко, В. Чернова; наукові керівники – Л. Бутко та Д. Гігер).
Учасники конференції мали змогу представити наукові напрацювання за тиками тематичними напрямами: теорія та історія ситуаційного менеджменту; світова культура і мистецтво ситуаційного управління; лідерство і соціальний прогрес; лідерські якості та способи їх розвитку; культура, соціальна адекватність та відповідальність лідера; психолого-педагогічні технології формування харизматичних лідерів; лідерство і мистецтво ситуаційного управління в соціокультурній сфері.
У представлених доповідях науково-педагогічних працівників та здобувачів різних рівнів вищої освіти було репрезентовано комплексний теоретичний аналіз і практичні рекомендації щодо організації ситуаційного менеджменту та розвитку лідерський якостей у майбутніх менеджерів сфери культури; розглянуто такі проблемні питання, як-от: теорія та історія ситуаційного менеджменту; світова культура і мистецтво ситуаційного управління; лідерство і соціальний прогрес; лідерські якості та способи їх розвитку; культура, соціальна адекватність та відповідальність лідера; психолого-педагогічні технології формування лідерів; лідерство й мистецтво ситуаційного управління у сфері культури.
Учасники заходу підіймали гострі та дискусійні питання, рефлексували над темами актуальних векторів розвитку сучасного фахівця сфери культури.
Доповідачі піднімали питання лідерства в менеджменті з урахуванням сучасної політичної ситуації в Україні, акцентували увагу на новітніх підходах до ефективного управління організацією в умовах повномасштабного вторгнення росії, на актуальності в умовах війни питання лідерства як соціального прояву особистості: політичного, військового, економічного, соціального (М. Бриль, В. Опанасюк, Т. Назаренко, А. Урбанський, Т. Ковальова); особливо в умовах кризи поведінка лідера повинна підкріплюватися твердою професійною волею, саме цих умовах найважливішими є функції, які лідер повинен виявляти в умовах невизначеності й нестабільності.
Важливо, що ситуаційний менеджмент є невід’ємною складовою мистецтва управління, так як він направлений на гнучкість, адаптивність та швидкість прийняття управлінських рішень, орієнтованих на ситуації, які виникають у внутрішньому чи зовнішньому середовищі організації, що в умовах реалій сьогодення є запорукою ефективної діяльності менеджера, а, отже, і організації (О. Калантаєвська), а загалом ситуаційний підхід допомагає менеджерам швидко та ефективно реалізовувати функції управління під впливом непередбачуваних зовнішніх чи внутрішніх факторів та приймати управлінські рішення (О. Крупа).
Широкий інтерес учасників конференції викликали й наукові розвідки здобувачів вищої освіти з проблем організаційної структури закладів культури в сучасних умовах (М. Бурлака, В. Григорчук, Є. Загайнова, І. Казіміров), їх маркетингової діяльності (А. Воля, М. Книш, А. Литвиненко, К. Пилипчук), брендингу (Р. Захарченко, Д. Солонина), співвідношення лідерства, менеджменту і влади (Д. Кузьменко), соціальної відповідальності лідера (І. Ломака), генези та еволюції продюсерської діяльності (В. Нікітіна), психотипів менеджерів сфери культури (О.Сабадін) тощо.
Загалом учасники конференції дійшли висновку, що ефективність і результативність діяльності організації сфери культури в нестабільних умовах, що змушують усіх членів організації бути постійно готовими реагувати на зміни в результаті нових обставин і запитів, залежать великою мірою і від можливостей лідера.

Участь у ІV Міжнародній науково-практичній конференції
«Модернізація змісту освіти в контексті полікультурного середовища для досягнення
цілей сталого розвитку в умовах невизначеності»

19 квітня 2023 року доцент кафедри ГНКМ Віктор Осадчий і здобувачі вищої освіти за ОП «Дизайн» Валерія Тітова та Катерина Шевченко взяли участь у ІV Міжнародній науково-практичній конференції «Модернізація змісту освіти в контексті полікультурного середовища для досягнення цілей сталого розвитку в умовах невизначеності», організованій Департаментом освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Кременчуцьким національним університетом імені Михайла Остроградського, Кременчуцьким центром професійного розвитку педагогічних працівників спільно з Університетом економіки м. Бидгощ (Республіка Польща), Університетом співдружності Вірджинії м. Ричмонд (США), Університетом Вітовта Великого м. Каунас (Литва), Технічним університетом м. Кошиці (Словаччина), Університетом у Любляні (Словенія).
На конференції було представлено цікаві актуальні дослідження з питань трансформації європейської освіти, зацікавленість іноземних колег і жваву дискусію викликала доповідь В. Осадчого на тему «Формування полікультурної компетентності здобувачів освіти засобами художньо-творчої діяльності в період воєнного стану». Загалом учасники конференції працювали за 7 напрямами, у роботі взяли участь 144 учасники, за підсумками роботи конференції була прийнята резолюція.

Результати І туру Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт

Традиційно здобувачі вищої освіти за ОП «Дизайн», «Менеджмент соціокультурної діяльності» та «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» демонструють високі результати участі у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт.
Цьогоріч І тур конкурсу вкотре підтвердив високий рівень підготовки наших студентів, у тому числі і їхню спроможність до наукової діяльності.
Результати конкурсу більш ніж вражаючі: за трьома спеціальностями на розсуд журі було представлено 17 робіт.
На підставі рецензій та оцінки наукових доповідей учасників науково-практичної конференції конкурсною комісією було визнано переможцями І туру Конкурсу та нагороджено:
зі спеціальності 022 Дизайн:
дипломом І ступеня Горошко Поліну Сергіївну, ДЗН 20-1(2) («Ілюстрування дитячої книги: тенденції, завдання, умови реалізації», науковий керівник доц. В. В. Осадчий);
дипломом ІІ ступеня Гонтарєву Карину Юріївну, ДЗН 20-1(3) («Дизайн-проєкт засобів візуалізації бібліотеки університету», науковий керівник доц. Л. В. Бутко);
дипломом ІІІ ступеня Охріменко Валерію Олегівну, ДЗН 20-1(3) («Сучасні тенденції композиції етикеток: зарубіжний та вітчизняний досвід», науковий керівник ст. викл. О. А. Мацак);
зі спеціальності 028 Менеджмент соціокультурної діяльності:
дипломом І ступеня Недвигу А. О., МСД-20-1с («Культурний розвиток територіальної громади в умовах децентралізації», науковий керівник проф. В. І. Маслак);
дипломом ІІ ступеня Півняк Н. І., МСДс-20-1с («Креативні індустрії в сучасному соціокультурному просторі: стратегії та домінанти», науковий керівник доц. В. І. Саранча);
дипломом ІІІ ступеня Чернову В. В., МСДс-21-1с («Місце індустрії дозвілля у торгових центрах та технологія їх розвитку», науковий керівник доц. В. В. Шабуніна);
зі спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа:
дипломом І ступеня Книш М. О., БІС-22-1м («Основні напрями розвитку менеджменту публічної бібліотеки в умовах воєнного стану», науковий керівник доц. Л. В. Бутко);
дипломом ІІ ступеня Статілко К. Д., БІС-21-1 («Професійні стратегії та методи успішного протистояння в інформаційній війні», науковий керівник доц. В. В. Шабуніна);
дипломом ІІІ ступеня Воля А. Ю., БІС-22-1м («Маркетингові стратегії вітчизняної архівної системи», науковий керівник проф. В. І. Маслак).

Наші студенти – учасники VIII Всеукраїнської студентської наукової
конференції «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ І СИСТЕМИ В
ДОКУМЕНТОЗНАВЧІЙ СФЕРІ»

14 квітня 2023 р. у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса відбулася VIII Всеукраїнська студентська наукова конференція «Інформаційні технології і системи в документознавчій сфері», співорганізатором якої ось уже 8 років є кафедра гуманітарних наук, культури і мистецтва.

Цього року учасники конференції працювали у секціях такої тематики:
1. Документ в інформаційному просторі ХХІ ст.
2. Інформаційні системи і технології в управлінні діяльністю підприємств.
3. Архівна справа та зберігання документної інформації в умовах сучасних викликів війни.
4. Стратегія і пріоритети бібліотечної діяльності.
5. Прикладні аспекти економічної діяльності.
Свою доповідь «ЛІДЕРИ СЕРЕД НАЙБІЛЬШ ВПЛИВОВИХ У СОЦІАЛЬНИХ МЕДІА ФАРМАКОЛОГІЧНИХ КОМПАНІЙ» підготували й наші студенти: Книш Маргарита (гр. БІС-21-1м) та Конюк Мирослава (гр. БІС-20-1) під керівництвом д. н. із соц.. ком., проф. Тур О. М.

Маргарита Книш доповіла про рейтинг впливових у фармакологічному світі компаній за кількома критеріями: платна реклама в соціальних мережах, контент, правління спільнотою, технічна оптимізація, корпоративний образ.

Доповідь викликала зацікавлення: учасники запитували, як розуміє Маргарита, хто такі інфлюенсери та хто може бути ним під час дослідження фармакологічного ринку; у чому сутність анкетування А/В; чи потрапляли в поле зору вітчизняні фармкомпанії?

Вітаємо студенток та їхнього керівника із представленням результатів своєї наукової діяльності! Зичимо подальших успіхів!

VI Всеукраїнська науково-практична конференція
«Людина в інформаційному просторі»

17 листопада 2022 р. на базі кафедри ГНКМ було проведено VI Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Людина в інформаційному просторі». Конференція проходила в онлайн-режимі у традиційних секціях: «Інформаційне суспільство – нова стадія розвитку цивілізації», «Соціально-економічні проблеми інформаційного суспільства», «Документ як соціокультурний феномен у комунікативному просторі інформаційного суспільства», «Історико-художня складова сучасного інформаційного простору». Активну участь в конференції взяли студенти кафедри ГНКМ, які навчаються за спеціальностями 022 Дизайн, 028 Менеджмент соціокультурної діяльності і 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа, а також з інших спеціальностей КрНУ та інших навчальних закладів.
Ознайомитися з Матеріалами VI Всеукраїнської науково-практичної конференції «Людина в інформаційному просторі» .

VІ Міжнародна науково-практична конференція
«Креативні технології, підприємництво і менеджмент в
організації соціокультурної сфери ХХІ століття»

Уже шостий рік поспіль наша кафедра є співорганізатором Міжнародної науково-практичної конференції «Креативні технології, підприємництво і менеджмент в організації соціокультурної сфери ХХІ століття», яка відбувається на базі Київського національного університету культури і мистецтв.
Цьогоріч конференція відбувалася 08–09 листопада у форматі онлайн. На конференції представили свої наукові розвідки наукові й науково-педагогічні працівники, докторанти, аспіранти, студенти, підприємці та практикуючі менеджери соціокультурної сфери з такими напрямами:
1. Актуальні проблеми соціокультурної сфери в умовах глобалізації: теорія і практика.
2. Креативні технології і перспективи розвитку соціокультурної сфери: світові тенденції та український досвід.
3. Сучасний менеджмент у формуванні соціокультурної сфери ХХІ століття.
4. Ринкові відносини, підприємництво та управління в галузях соціокультурної сфери.
5. Державна підтримка соціокультурної сфери: ресурси, механізми, інститути.
На конференції виступили з доповідями викладачі нашої кафедри: Л. Бутко («Застосування методу Design Thinking у проєктному менеджменті соціокультурної діяльності»), Д. Василенко («Квест як популярна форма роботи з молоддю») та студенти: Д. Кривошапка («Стратегія просування культурно-дозвіллєвих послуг за допомогою маркетингових комунікацій») і К. Разно («Спеціальні PR-заходи для просування музейної установи (на прикладі Кременчуцького краєзнавчого музею)»).
Науково-педагогічний інтерес та емоційний відгук викликали доповіді, присвячені висвітленню основних векторів розвитку менеджменту у сфері культури. Поза увагою спікерів не залишилися й питання вдосконалення професійної підготовки майбутніх менеджерів соціокультурної діяльності.

Вітаємо з перемогою у міжнародному конкурсі!

01 червня відбулася підсумкова конференція учасників Міжнародного студентського професійного творчого конкурсу «Видавнича журналістика», що проводився на базі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського в межах розвитку Інноваційного ХАБу здобувачів вищої освіти та молодих учених.
На розгляд журі представили свої роботи здобувачі вищої освіти як з України, так і з інших країн (Литви, Польщі тощо).
Основний меседж конкурсу – популяризація української книги, здебільшого роботи були представлені у форматі буктрейлера, букстаграму, відеорецензії.
1 місце посіла студентка спеціальності 022 Дизайн А. Сергієва (наукові керівники – Л. В. Бутко та В. В. Осадчий), її робота «Комікс за мотивами твору Володимира Рички «Княгиня Ольга» не лише популяризує українську книгу, насичує новим, сучасним графічним змістом, але й українську культуру загалом, адже в мальопису авторкою було використано традиційні українські мотиви в сучасній інтерпретації, які гармонійно поєдналися з сучасною книжковою графікою. Популяризації української книги сприяє й вибір Анною жанру, адже комікс сьогодні набуває популярності не лише в усьому світі, але і в Україні.
Вітаємо переможців та їхніх наукових керівників і бажаємо подальших наукових та творчих успіхів!

Вітаємо!

Вітаємо Лактіонову Валерію, студентку гр.БІС-19-1, яка зайняла ІІІ місце у Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт за спеціальністю 035 Філологія
На конкурс надійшло 23 наукові роботи 28 авторів з 15 закладів вищої освіти, зокрема, України (5) та світу (10). Серед іноземних учасників були представники освітніх установ Австрії, Німеччини, Польщі, Словенії, Чехії.
За результатами засідання галузевої конкурсної комісії ІІ туру Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю 035 «Філологія» на підставі отриманих рецензій та відкритого обговорення визначено конкурсні роботи, автори яких були запрошені на підсумкову наукову-практичну ZOOM-конференцію.
03.06.2022 р. у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського можна було заслухати наукові доповіді авторів кращих дослідницьких робіт.
Такі конкурси проводяться щорічно з метою інтеграції України в європейський освітньо-науковий простір, розширення міжнародних зв’язків, стимулювання інноваційної діяльності студентів, оволодіння ними сучасними технологіями, створення умов для формування інтелектуального потенціалу талановитої молоді тощо.

V Всеукраїнська науково-практична конференція студентів
та молодих вчених «Ситуаційний менеджмент і лідерство:
теорія, історія, культура та мистецтво управління»

10-11 травня 2022 р. на базі Київського національного університету культури і мистецтв було проведено V Всеукраїнську науково-практичну конференцію студентів та молодих вчених «Ситуаційний менеджмент і лідерство: теорія, історія, культура та мистецтво управління», співорганізатором якої є кафедра гуманітарних наук, культури та мистецтв Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.
У конференції взяли участь викладачі кафедри (доц. Л. В. Бутко, ст. викл. Д. П. Вастиленко) та студенти спеціальностей 028 Менеджмент соціокультурної діяльності і 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа, які мали змогу представити власні наукові розвідки за такими тематичними напрямами:
1. Теорія та історія ситуаційного менеджменту.
2. Світова культура і мистецтво ситуаційного управління.
3. Лідерство і соціальний прогрес.
4. Лідерські якості та способи їх розвитку.
5. Культура, соціальна адекватність та відповідальність лідера.
6. Психолого-педагогічні технології формування харизматичних лідерів.
7. Лідерство і мистецтво ситуаційного управління в соціокультурній сфері.
Теми доповідей:
1. Бутко Лариса Валентинівна «Сучасні вектори розвитку лідерської компетентності керівників організацій соціокультурної сфери».
2. Василенко Дар’я Павлівна «Управління цифровою інфраструктурою в системі соціокультурних інститутів».
3. Василенко Максим Юрійович «Фірмовий стиль бібліотеки як засіб утримання лідерських позицій на сучасному ринку інформаційних послуг» (науковий керівник – доц. Бутко Л. В.).
4. Волошин Артур Тарасович «Концепція емоційного лідерства: витоки та перспективи розвитку» (науковий керівник – доц. Бутко Л. В.).
5. Книш Маргарита Олександрівна «Соціальна мережа Instagram як засіб для медіатизації музейного простору» (науковий керівник – проф. Маслак В. І.).
6. Кроль Катерина Костянтинівна «Емоційне лідерство в системі управління персоналом публічної бібліотеки» (науковий керівник – проф. Маслак В. І.).
7. Мойса Богдана Володимирівна «Блог бібліотечного менеджера як ретранслятор позиції бібліотечної установи в неофіційному форматі» (науковий керівник – доц. Шабуніна В. В.).
8. Мусієнко Вікторія Валеріївна «Блог як засіб просування бібліотеки у віртуальному просторі» (науковий керівник – доц. Шабуніна В. В.).
9. Подкур Наталія Миколаївна «Сучасні концепції розвитку лідерства в організаціях соціокультурної сфери» (науковий керівник – доц. Бутко Л. В.).
10. Клаптенко Маргарита Олександрівна «Формування концепції бібліотечного менеджменту: вітчизняні реалії» (науковий керівник – ст. викл. Василенко Д. П.).
11. Недвига Анастасія Олександрівна «Складові, функції, основні етапи формування внутрішнього іміджу бібліотеки» (науковий керівник – ст. викл. Василенко Д. П.).
12. Півняк Наталія Ігорівна «Роль керівника бібліотечної установи у формуванні сприятливого соціально-психологічного клімату колективу» (науковий керівник – ст. викл. Василенко Д. П.).

VIІ Всеукраїнська наукова конференція
«Інформаційні технології і системи в документознавчій
сфері»

15 квітня 2022 року відбулася VIІ Всеукраїнська наукова конференція «Інформаційні технології і системи в документознавчій сфері», співорганізаторами якої ось уже сім років є кафедра гуманітарних наук, культури і мистецтва.
Конференція щороку стає майданчиком, на якому здійснюється апробація досліджень актуальних теоретичних питань та проводиться обмін досвідом щодо практичного втілення наукових здобутків студентів та їхніх наукових керівників.
Цьогоріч напрямами роботи конференції стали такі: Документ в інформаційному просторі ХХІ ст.
Інформаційні системи і технології в управлінні діяльністю підприємств.
Архівна справа та зберігання документної інформації в умовах сучасних викликів війни.
Стратегія і пріоритети бібліотечної діяльності.
Прикладні аспекти економічної діяльності.
У науковому заході взяли участь студентка гр. БІС-20-1 Разно Катерина із доповіддю на тему «Механізми державного управління інформаційно-аналітичною діяльністю органів виконавчої влади» (наук. керівник – д. наук із соц. ком., проф. Тур О. М.) та студентка гр. БІС-22-1 Маліченко Анастасія із доповіддю на тему «Роль PR у соціально-комунікаційній діяльності бібліотеки» (наук. керівник – к. філол. н., доцент Шабуніна В. В.).
Виступ та обговорення актуальних тем стало для студентів гарним досвідом апробації наукових пошуків.

V Всеукраїнська науково-практична конференція
«Людина в інформаційному просторі»

19 листопада 2021 року відбулася V Всеукраїнська науково-практична конференція «Людина в інформаційному просторі», присвячена 100-річчю Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського і 20-річчю кафедри гуманітарних наук, культури і мистецтва.
Метою конференції є залучення науковців, аспірантів та студентів до обговорення та аналізу проблем сучасних інформаційно-комунікаційних зав’язків у контексті соціально-економічного, науково-освітнього й культурного розвитку нашої країни та сучасного світу.
Основними тематичними напрямами роботи конференції були:
1. Інформаційне суспільство – нова стадія розвитку цивілізації.
2. Соціально-економічні проблеми інформаційного суспільства.
3. Інтернет як соціокультурний феномен.
4. Становлення інформаційного суспільства в Україні.
5. Соціокультурна діяльність: сучасний вимір.
6. Документ як соціокультурний феномен у комунікаційному просторі інформаційного суспільства.
7. Редакційно-видавнича діяльність: історія, сучасність, вектори розвитку.
8. Художня складова сучасного інформаційного простору.
Обов’язки модератора конференції виконувала старший викладач кафедри Д. П. Василенко.
Пленарне засідання конференції вітальним словом відкрив завідувач кафедри ГНКМ, д.і.н., проф. В. І. Маслак.
У заході взяли участь науковці з Києва, Харкова, Полтави та інших міст України.
Учасники конференції активно долучилися до обговорення проблемних питань.

Студентки КрНУ здобули перше місце за дослідження
шкільних вебресурсів

Студентки Ліза Поддубей (ЖУР-17-1) та Мирослава Конюк (БІС-20-1) здобули І місце у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю «Журналістика». На конкурс вони представили дослідження «Вебресурси сучасної української школи на тлі європейських аналогів». Науковий керівник студенток – к. філол. н., доцент Наталія Алексеєнко (кафедра філології та видавничої справи).
Ліза – майбутній журналіст, навчається на четвертому курсі (кафедра філології та видавничої справи). Мирослава – першокурсниця, студентка спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» (кафедра гуманітарних наук, культури та мистецтва). Це їхня перша спільна наукова робота. Предмет дослідження – шкільні вебсайти. Студентки аналізували діяльність українських сайтів та аналогічних європейських вебресурсів: польських, чеських, британських тощо. Мета дослідження – виокремити найефективніші канали комунікації та сформулювати рекомендації щодо оптимізації та модернізації українських шкільних сайтів. До слова, за даними студенток, найефективнішими та найзручнішими у користуванні виявились британські шкільні сайти.
Вебсайт загальноосвітнього навчального закладу – це своєрідна візитівка школи у всесвітній мережі. В умовах реформи шкільної освіти, зокрема поділу закладів середньої освіти на гімназії та ліцеї, виникає ситуація, коли середня школа вступає у конкурентну боротьбу. І основним каналом поширення інформації про школу, важливим інструментом формування її позитивного іміджу стає шкільний вебсайт. Українські шкільні вебсайти виникли відносно недавно, якщо порівнювати з аналогічними інтернет-ресурсами європейських країн. Тому дослідження європейського досвіду, компаративний аналіз українських та європейських сайтів та проведення емпіричного дослідження сприйняття дизайну, контенту і динаміки сайтів та зручності користування ними є актуальним.

VIII міжнародна науково-практична конференція молодих
учених «Вплив нових медіа: міждисциплінарний підхід»

23-24 квітня 2021 р. відбулась VIII міжнародна науково-практична конференція молодих учених «Вплив нових медіа: міждисциплінарний підхід» у якій взяли участь студентка першого курсу, спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» − Конюк Мирослава.
До участі у конференції було запрошено молодих учених (аспірантів, студентів вищих начальних закладів та науково-дослідних установ), а також практиків з України та зарубіжжя, які активно займаються дослідженнями проблем соціальної комунікації.
Метою конференції є обговорення актуальних проблем впливу нових медіа на людину і соціум у цілому.
У рамках конференції було розглянуто такі питання:
Нові медіа як соціокультурний феномен.
Нові медіа в контексті глобалізації.
Вплив нових медіа на людину та соціум.
Виявлення новомедійної залежності підлітків.
Мова нових медіа, тощо.
У сучасному світі стрімко зростає роль нових медіа, які все активніше впливають на людину і суспільство в цілому. У зв’язку з цим актуальним і важливим стає вивчення потенціалу нових медіа в міждисциплінарному аспекті. На конференції розглядається цей феномен з позицій комунікативістики, лінгвістики, психології, філософії, політології, культурології, соціології, педагогіки, економіки, інформатики та інших наук, що поглибить розуміння його сутності.

Семінар «Людина в інформаційному просторі»

14 листопада 2019 року на базі кафедри гуманітарних наук, культури і мистецтва Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського відбувся Всеукраїнський науковий семінар «Людина в інформаційному просторі», під час якого обговорювалися проблеми сучасних інформаційно-комунікаційних зв'язків у контексті соціально-економічного, науково-освітнього і культурного розвитку України та сучасного світу.

Вітаємо!

27 березня 2019 р. в Одеському національному політехнічному університеті відбулася підсумкова студентська конференція переможців ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».
На підставі виступу учасників та об’єктивної оцінки поданих робіт конкурсна комісія визначила переможців, серед яких і студентка гр. БІС-18-1м Гречин Ірина, яка посіла ІІІ місце.
Вітаємо молодого дослідника та її наукового керівника – доцента кафедри гуманітарних наук, культури і мистецтва Тур О. М. – і зичимо нових звершень!