Семенова Анастасія Дмитрівна

Інженер інформаційно обчислювального центру
Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського;
Асистент кафедри