Саранча Віктор Іванович

Доцент кафедри гуманітарних наук, культури і мистецтва
Кандидат історичних наук, доцент
Тема дисертації: «Полтавська губернія в умовах Першої світової війни (липень 1914 – лютий 1917 рр.)
ORCID
Researcher ID
Google Scholar
Scopus 
E-mail: visar73@ukr.net


Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до
наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або
Web of Science Core Collection

1. Sarancha V., Lytvynenko А., Shabunina V. MAN Trolleybuses in Ukraine (1939-1951): а History, Technical Characteristics, Features of Operation. History of science and technology / Chief Editor О. Ya. Pylypchuk. Kyiv: SUIT, 2021. Volume 11. Issue 2. Рр.411-436. (Scopus)
2. Саранча В. И., Шабунина В.В. Трансформация социокультурных процессов и общественных взглядов провинциального общества под влиянием Первой мировой войны (на примере Полтавской губернии). Heteroglossia, Studia kulturoznawczo-filologiczne. Numer 11 (2021). Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki, 2021. pp.299-314. (Scopus)
3. Shabunina V., Tur O., Sarancha V. Foreign language Communicative Competence as a Factor of Improving the Quality of Electrical Engineering Students Professional Training. 2020 IEEE 25th International Conference “Problems of Automated Electrodrive. Theory and Practice” (PAEP). Kremenchuk. 21-25.09.2020.

Наукові публікації у наукових виданнях, включених до
переліку наукових фахових видань України

1. Бутко Л. В., Василенко Д. П., Саранча В. І. Соціокультурна діяльність бібліотеки в умовах її цифровізації. Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2022. № 1. С. 19–26.
2. Василенко Д. П., Саранча В. І., Шабуніна В. В., Чернявська О. В. Соціокультурні аспекти архітектурного планування міста в період 1959-1975 років (на прикладі міста Кременчука Полтавської області). Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. Вип. 37/2021. С.41–47.
3. Sarancha V., Shabunina V. Southern slavs prisoners of the First world war in the Poltava province territory. Zaporizhzhia Historical Review, 2(54). 2020.
4. Саранча В. І., Тур О.М., Шабуніна В. В., Маслак В. І. Блогінг як специфічне явище культурної діяльності та комунікації в соціумі : ґенеза та метаморфози значеннєвого поля. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку: наук. зб. Напрям «Культурологія» . Рівне, РДГУ, 2020. Вип. 35. С.109-115.
5. Саранча В. І., Тур О.М., Бутко Л.В., Василенко Д.П., Шабуніна В.В. Культурна пам’ять про Першу світову війну: регіональний вимір. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку: наук. зб. Напрям «Культурологія». Рівне, РДГУ, 2020. Вип. 35.
6. Тур О.М., Саранча В. І., Шабуніна В.В., Василенко Д.П. Феномен скандалу як специфічної форми соціокультурної комунікації. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку: наук. зб. Напрям «Культурологія» . Рівне, РДГУ, 2020. Вип. 35.
7. Шабуніна В.В., Саранча В. І. , Бутко Л. В. Культурно-дозвіллєвий потенціал Університету третього віку як інноваційної соціально-педагогічної технології. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2020. Вип. 32. Том 2. С.41–47.
8. Маслак В. І., Саранча В. І., Шабуніна В. В. Діяльність Михайла Грушевського в галузі української культури наприкінці XIX – на початку XX століття. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2020. Вип. 31. Том 1. С.60–66.
9. Sarancha V. I,, Shabunina V. V. Behavioral Deviationsatthe First World War (by the materials of Poltava Province). Zaporizhzhia Historical Review, 2020. 1(53). p.73–78.

Участь у міжнародних наукових проєктах

Участь у міжнародній науково-практичній конференції на базі Національного архіву Хорватії. Znanstveni skup ʻKonac Velikoga rata : Zbornik radova. Hrvatski državni arhiv, 29-30. studenoga 2018.
2017 – 2020 рр. – Програма «Україна-Франція: міжкультурний діалог»

Керівництво школярем, який зайняв призове місце III – IV етапу
Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів,
II – III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт
учнів – членів Національного центру «Мала академія наук України»;
участь у журі олімпіад чи конкурсів
«Мала академія наук України»

2018–2019 рр.: член журі ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії науки України, секція «Всесвітня історія», «Археологія»

Керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі
Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт),
або робота у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади
(Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво
постійно діючим студентським науковим гуртком/проблемною групою; керівництво студентом,
який став призером або лауреатом Міжнародних мистецьких
конкурсів, фестивалів та проєктів

2017 р.: член галузевої конкурсної комісії ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».

Наявність авторських свідоцтв та патентів

1. Авторське свідоцтво «Програмний продукт «Сайт кафедри гуманітарних наук, культури і мистецтва Кременчуцького національного університету» № 103757 (дата реєстрації 05.04.2021)

Участь у професійних об’єднаннях

Член Національної спілки документознавців України.
Член ГО «Спілка соціокультурних діячів Полтавщини».

Досвід практичної роботи за спеціальністю

Наукове консультування Архівного відділу виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області (угода № 5-06/16) (з 2016 р.); наукове консультування комунального закладу культури «Кременчуцький краєзнавчий музей» Кременчуцької міської ради Полтавської області» (угода № 5-06/17) (з 2016 р.).