Мацак Олексій Андрійович

Старший викладач


Програми стажування (підвищення кваліфікації)

Підвищення кваліфікації архітектора ТОВ «Навально-експертний центр НСАУ» за видами робіт: архітектурне об’ємне проектування (свідоцтво №4540 від 25 лютого 2022 року) з 21.02.2022 по 25.02.20 року; розроблення містобудівної документації (свідоцтво №4585 від 24 червня 2022 року) з 20.06.2022 по 24.06.2022 року загальним обсягом по 32 години кожна.

Участь у міжнародних наукових та/або освітніх проєктах,
залучення до міжнародної експертизи, наявність звання «суддя
міжнародної категорії»

1. Учасник Міжнародного наукового семінару «Постать Мане-Каца у світовій та вітчизняній культурі». Інститут розвитку Кременчука кременчуцької міської ради кременчуцького району Полтавської області, кафедра гуманітарних наук, культури і мистецтва Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Кременчук, 2021.

Виконання функцій наукового керівника
або відповідального виконавця наукової теми (проєкту),
або головного редактора/члена редакційної колегії наукового видання,
включеного до переліку наукових фахових видань
України

1. Відповідальний виконавець НДДКР «Вдосконалення та гармонійне формування предметно-просторового середовища громадського простору лікарні засобами архітектурного дизайн-проєктування» (Договір № 550/23 – ГНКМ – КМЛПЛ від 05.05. 2023 р.).
2. Відповідальний виконавець НДДКР «Особливості функціонування інституцій соціокультурної сфери» (№ 0120U103599 від 19.08.2020).
3. Науково-технічний звіт за результатами обстеження оцінки технічного стану та експлуатаційної придатності цивільної громадської навчально-виховної будівлі – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів (об’єкт культурної спадщини «Пирогівське вище початкове училище») по вул. Чумацький шлях, 83-а у с. Пироги Глобинського району Полтавської області.(2019р.)
4. Науково-технічний звіт за результатами обстеження для оцінки технічного стану та експлуатаційної придатності будівлі казарми №3 військового містечка №1 (пам’ятки архітектури місцевого значення «Комплекс споруд Кременчуцького військового шпиталю Корпус 3 (літер В) (Комплекс головного штабу інспектора резервної кавалерії та поселених військ (три основних корпуси)» по вул. Гоголя, 2 в м. Кременчуці. 5. Попередні роботи та Комплексні наукові дослідження по об’єкту «Капітальний ремонт казарми №3, військового містечка №1 (Реставрація з пристосуванням пам'ятки архітектури місцевого значення «Комплекс споруд Кременчуцького військового шпиталю. Корпус 3 (літер В)(Комплекс головного штабу інспектора резервної кавалерії та поселених військ (три основних корпуси)», по вул. Гоголя, 2 в м. Кременчуці» (том 1, том 2 робочий проект, шифр 07-2022).
6. Попередні роботи та Комплексні наукові дослідження по об’єкту «Капітальний ремонт казарми №1, військового містечка №1 (Реставрація з пристосуванням пам'ятки архітектури місцевого значення «Комплекс споруд Кременчуцького військового шпиталю. Корпус 1 (літер А) (Комплекс головного штабу інспектора резервної кавалерії та поселених військ (три основних корпуси)», по вул. Гоголя, 2 в м. Кременчуці» (том 1, том 2 робочий проект, шифр 05/09-2022).

Виконання функцій виконавця по створенню облікової
науково-проектної документації, для занесення до Державного реєстру
нерухомих пам’яток України місцевого значення

«Музей А.С. Макаренка (Педагогічно-меморіальний музей А.С.Макаренка, колишній будинок батьків великого педагога. Будинок, в якому жив видатний радянський педагог і письменник А.С. Макаренко (з 1951р. – педагогічно-меморіальний музей)»;(2017р.)
«Комплекс споруд Кременчуцького військового шпиталю. Корпус А. (Комплекс головного штабу інспектора резервної кавалерії та поселених військ (три основні корпуси)»;(2015р.)
«Будинок для спостереження за рухом по Дніпру (Клуб і бібліотека військового госпіталю. Вежа ансамблю Новоросійських губернських присутственних місць), 2003-2015 (Будинок для спостереження за рухом по Дніпру, 1950–2003; Будинок для спостереження за Дніпром, 1949–1950); Водонапірна вежа № 1. (2015р.)
Меморіальний комплекс: «Монумент спаленому селу і жертвам фашистського терору. Пам’ятний знак полеглим воїнам-односельчанам» с. Великі Липняги, Семенівського р-ну, Полтавської області (2018р.).
Будинок юних техніків (приймальний покій Харківсько-Миколаївської залізниці, станція Крюків-на-Дніпрі) (2020р.)
Обстеження та складання Акту стану збереження по об’єкту культурної спадщини «Водонапірна вежа №1» (2023р.)

Керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі
Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт),
або робота у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади
(Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво
постійно діючим студентським науковим гуртком/проблемною групою; керівництво студентом,
який став призером або лауреатом Міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів та проєктів

1. 2023 р. – ІІІ місце на першому етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт. Охріменко В. О. ДЗН 19-1(2). Сучасні тенденції композиції етикеток: зарубіжний та вітчизняний досвід. Науковий керівник: Ст. викл. Кафедри Мацак О. А.

Досвід практичної роботи за спеціальністю

1989р. – ВАТ «КВБЗ», архітектор відділу головного архітектора;
1989 – 1999 рр. – БМУ «Вагонник», виконроб будівельної дільниці;
1999 – 2004 рр. – архітектор, головний архітектор проектів проектних груп ЗАО «Укрсплав», ВАТ «Кременчуцький річковий порт», фірми «Румб»;
1990-2005 рр. (за сумісництвом) – ПСБ «МЖК-проект», архітектор;
2005 по сьогодні – ФОП Мацак О.А. (основними видами діяльності:
діяльність у сфері архітектури, дизайну, професійна наукова та технічна діяльність), головний архітектор проектів:
- 2005 – 2015рр. – Державні ліцензії на створення об’єктів архітектури;
- Із 2012 року – кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єкта архітектури: архітектурне об’ємне проектування, а із 2017 року – розроблення містобудівної документації;

Участь у професійних об’єднаннях

Член Національної спілки архітекторів України (НСАУ).

Для закладів вищої освіти, в яких здійснюється підготовка
фахівців за мистецькими спеціальностями галузі знань “02 Культура і мистецтво”,
спеціальностями “014 Середня освіта (Музичне мистецтво)”, “014 Середня освіта
(Образотворче мистецтво)”, замість наукових публікацій у наукових
виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України,
науковопедагогічним (педагогічним) працівникам мистецьких спеціальностей
можуть зараховуватися такі оприлюднені здобутки: літературні твори,
переклади літературних творів, твори живопису, декоративного
мистецтва, архітектури, архітектурні проекти, скульптурні, графічні,
фотографічні твори, твори дизайну, музичні твори, аудіо- та відеовори,
передачі (програми) організації мовлення, медіатвори,
сценічні постановки, концертні програми (сольні та ансамблеві) кінотвори, анімаційні твори,
аранжування творів, рекламні твори.

1. Організація, підготовка та проведення виставки творів студентів дизайнерів «АКЦЕНТИ» в Кременчуцькій Міській художній галереї присвяченої 100-річчю з Дня заснування Першого закладу вищої освіти у місті Кременчуці. 2021 р. (Грамота директора Кременчуцької Міської галереї О. Бойко) Кременчук 2021 р.
2. Робочий проект «Будівництво майстерень по обслуговуванню автомобілей підприємства по вул. Занасипський шлях в м.Кременчуці».(2018р.).
3. Робочий проект «Реконструкція та дизайн павільйону-магазину під адміністративну будівлю з прибудовою на території підприємства по вул. Чкалова 186 в м. Кременчуці».(2018р.)
4. Робочий проект «Пам’ятник Борцям за Волю та незалежність України за адресою: Кіровоградська область, Світловодський район, Павлівська сільська рада. Споруда №7».(2018р.)
5. Робочий проект «Благоустрій та дизайн території по вул. Ю.Кондратюка в районі житлових будинків №14 та №18 в м. Кременчуці».(2019р.)
6. Дизайн та благоустрій території по вул. Т.Бульби,29 м. Кременчук. (2019р.)
7. Робочий проект «Нове будівництво господарської будівлі для обслуговування рекреаційного об’єкту короткочасного відпочинку із дизайном та благоустроєм прилеглої території по вул. Річній у с. Кам’яні Потоки, Кременчуцького району, Полтавської області» (2019р.)
8. Робочий проект «Капітальний ремонт та дизайн фойє Будинку культури по вул. Сухомлинського, 33б в смт Павлиш, Онуфріївського району, Кіровоградської області» (2020р.)
9. Робочий проект «Нове будівництво двоповерхової прибудови до будівлі дитячого дошкільного закладу «Оленка» - приміщень дитячого осередку садової групи та зали для музичних і фізкультурних занять по вул. Сухомлинського, 33а в смт Павлиш Онуфріївського району Кіровоградської області».(2020р.)
10. «Детальний план території по просп. Свободи, в районі будинку №36-А в м. Кременчуці Полтавської області» (2021р.)
11. «Детальний план території по вул. Генерала Манагарова, в районі будинку №25 в м.Кременчуці Полтавської області» (2021р.)
12. Дизайн огорожі біля об’єкту культурної спадщини «Пирогівське вище початкове училище») по вул. Чумацький шлях, 83-а у с. Пироги Глобинського району Полтавської області.(2021р.)
13. «Внесення змін до детального плану території центральної частини міста Кременчука Полтавської області" для розміщення будинків змішаного використання з житловими приміщеннями в верхніх поверхах та розміщення на першому поверсі приміщень комерційного використання, підземного простору для паркінгу по вул. Українській в м. Кременчуці Полтавської області»(2022р.)
14. Робочий проект «Капітальний ремонт будівлі штабу (Д), військового містечка №1, по вул. Гоголя, 2 в м. Кременчуці» (2022р.)
15. Робочий проект «Капітальний ремонт казарми №3 військового містечка №1 (Реставрація з пристосуванням пам’ятки архітектури місцевого значення «Комплекс споруд Кременчуцького військового шпиталю. Корпус 3 (літер В) (Комплекс головного штабу інспектора резервної кавалерії та поселених військ (три основних корпуси)» по вул. Гоголя, 2 в м. Кременчуці» (2022р.)

Учасник наукового семінару «Сучасний музей образотворчого мистецтва мистецтва: дизайн музейного простору, інтегровані PR-технології в музейній сфері та актуальні завдання стратегічного музейного менеджменту» 15 годин, 5 кредитів ЄКТС м. Ржищів, 2021 р. (Сертифікат зберігача фондів Ржищівського музею образотворчого мистецтва ім. Івана-Валентина Задорожного Д.І.Мустеца)

ДОКУМЕНТИ ВИКЛАДАЧА