Лушакова Алла Миколаївна

Кандидат мистецтвознавства, доцент
Google Scholar


Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до
наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або
Web of Science Core Collection

1. Василенко Д. П., Лушакова А. М. Вплив Бернарда Меретина і Йоганна Георга Пінзеля на архітектурний ансамбль Львова. Людина в інформаційному просторі: ІV Всеукраїнська науково-практична конференція (Кременчук, 13 листопада 2020 р.). Кременчук, 2020. С. 169-171

Наявність виданого підручника, навчального посібника або монографії

1. Лушакова А. Н., Гайшинская А. П., Коваленко Е. В., Соколова И. М., Ширай В. А. Кременчуг: любимый город: документально-художественное издание. Сумы: ЧФ Издательство “Университетская книга”, 2019. 496 с.
2. І воїн, і вчений, і вчитель… (До 70-ї річниці закінчення Другої світової війни): документально-художнє видання / [Відп. ред. А. М. Лушакова]. Кременчук: ПП Щербатих О. В., 2015. 144 с.
3. Лушакова А. Н. Городской сад. Кременчуг:ЗАО НТЦ «Информационные системы», 2004. 108 с.
4. Лушакова А. М., Осташко О. І., Шаблій О. П. Почесні громадяни міста Кременчука. Кременчук, 2004. 462 с.
5. Евселевский Л. И., Лушакова А. Н., Улицами старого Кременчуга. Кременчуг: Кременчук, 2001. 223 с.

Виконання функцій виконавця по створенню облікової
науково-проектної документації, для занесення до Державного реєстру
нерухомих пам’яток України місцевого значення

«Комплекс споруд Кременчуцького військового шпиталю. Корпус В. (Комплекс головного штабу інспектора резервної кавалерії та поселених військ (три основні корпуси)»;
«Комплекс споруд Кременчуцького військового шпиталю. Корпус Б. (Комплекс головного штабу інспектора резервної кавалерії та поселених військ (три основні корпуси)»;
«Комплекс споруд Кременчуцького військового шпиталю. Корпус А. (Комплекс головного штабу інспектора резервної кавалерії та поселених військ (три основні корпуси)»;
«Будинок для спостереження за рухом по Дніпру (Клуб і бібліотека військового госпіталю. Вежа ансамблю Новоросійських губернських присутственних місць), 2003-2015 (Будинок для спостереження за рухом по Дніпру, 1950–2003; Будинок для спостереження за Дніпром, 1949–1950);
Водонапірна вежа № 1.

Наявність авторських свідоцтв та патентів

1. Авторське свідоцтво «Ескіз з описом «Дизайн кабінету малюнку та живопису Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського» № 806807 (дата реєстрації 14.03.2019)
2. Авторське свідоцтво «Ескіз з описом «В’їзний знак «Кременчук» № 806811 (дата реєстрації 14.03.2019)
3. Авторське свідоцтво «Ескіз з описом «Дизайн аудиторії для графічних робіт Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського» № 806810 (дата реєстрації 14.03.2019)
4. Авторське свідоцтво «Ескіз з описом «План-схема зони відпочинку Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського» № 806809 (дата реєстрації 14.03.2019)
5. Авторське свідоцтво «Розпис стін в холі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського» № 86808 (дата реєстрації 14.03.2019)

Керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі
Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт),
або робота у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади
(Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво
постійно діючим студентським науковим гуртком/проблемною групою; керівництво студентом,
який став призером або лауреатом Міжнародних мистецьких
конкурсів, фестивалів та проєктів

2Культурно-мистецький проект «Контрасти 2018». Сертифікат організатора від 14.11.2018 р.

Досвід практичної роботи за спеціальністю

1978-1996рр. – заступник директора Кременчуцьког історико-краєзнавчого музею по науковій роботі
1996-1998 рр. – директор краєзнавчого музею (1996-1998 рр.)

Участь у професійних об’єднаннях

Член ГО «Спілка соціокультурних діячів Полтавщини».