Федоренко Світлана Анатоліївна

доцент кафедри гуманітарних наук, культури і мистецтва; кандидат історичних наук; доцент
ORCID
Google Scholar
Scopus 
E-mail: svfedor70@gmail.com


Наукові публікації у періодичних виданнях,
які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН,
зокрема Scopus або Web of Science Core Collection

1. Butko L., Vasylenko D., Fedorenko S., Dobryden O., Martynyshyn Y. Summarizing the Experience of Using Educational Online Platforms in Ukrainian Universities. 2022 IEEE 4th International Conference on Modern Electrical and Energy System (MEES) , Kremenchuk, Ukraine, 2022, pp. 1–5, doi: 10.1109/MEES58014.2022.10005751 (Scopus).

2. Fedorenko S., Butko L., Maslak V., Nesen M., Vasylenko D., Elective subjects as an important component of the students individual educational trajectory implementation. 2021 IEEE International Conference on Modern Electrical and Energy Systems (MEES) , Kremenchuk, Ukraine, 2021, pp. 1–5, doi: 10.1109/MEES52427.2021.9598672 (Scopus).

3. Maslak V., Butko L., Vasylenko D., Fedorenko S., Litvinova O. Facilitation Techniques for the Preparation of the Future Specialists in the Field of the Electrical Engineering. 2020 IEEE Problems of Automated Electrodrive. Theory and Practice (PAEP) , 2020. рр. 1–4, doi: 10.1109/PAEP49887.2020.9240816 (Scopus).

4. Litvinova O., Fedorenko S., Butko L., Nesen M. Empirical Study of Soft Skills Development in Higher Education Graduates Qualification Electrician. 2020 IEEE Problems of Automated Electrodrive. Theory and Practice (PAEP) , 2020. рр. 1–4, doi: 10.1109/PAEP49887.2020.9240780 (Scopus).

1. Федоренко С. А., Коваленко А. С. Особливості соціально-психологічної готовності призовників до військової служби. Наука і освіта : науково-практичний журнал. Серія «Психологія» . Одеса. 2016. № 2–3. С. 174–178. (Web of Science).

Наукові публікації у наукових виданнях,
включених до переліку наукових фахових видань України

1. Осадчий В., Федоренко С., Лушакова А. Особливості формування монументально-декоративного середовища міста Кременчука в 60–70-х роках ХХ століття. Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, В. Ільницький, І. Зимомря]. Дрогобич : Видавничий дім «Гельветика», 2023. Вип. 69. Т. 12. С. 96–102. https://doi.org/10.24919/2308-4863/69-2-15

2. Butko L., Fedorenko S., & Lushakova A. Communication Strategy of the Museum: Peculiarities of Formation by Means of PR Technologies. Socio-Cultural Management Journal, 6 (2), 72–85. https://doi.org/10.31866/2709-846X.2.2023.291291

3. Butko L., Fedorenko, S., Maslak V. Lialka-Motanka As an Archetypical Carrier of the Ukrainian Folk Tradition. Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, В. Ільницький, І. Зимомря]. Дрогобич : Видавничий дім «Гельветика», 2023. Вип. 68. Т. 1. С. 48–55. https://doi.org/10.24919/2308-4863/68-1-8

4. Федоренко С., Бутко Л., Осадчий В. Український мурал періоду російсько-української війни: проєктний та соціокультурний вимір. Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, В. Ільницький, І. Зимомря]. Дрогобич : Видавничий дім «Гельветика», 2023. Вип. 64. Том 2. С. 136–143. https://doi.org/10.24919/2308-4863/64-2-22

5. Маслак В., Федоренко С., Бутко Л., Василенко Д. Діяльність церковних православних братств Полтавської єпархії: соціокультурний вимір (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.). Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку: наук. зб. Напрям : Культурологія. Випуск 37. Рівне : РДГУ, 2021. С. 18–24. DOI: 10.35619/ucpm.vi37.435

6. Літвінова О. В., Федоренко С.А. Емпіричні показники рівню стресостійкості у студентів гуманітарних та технічних напрямів навчання. Інженерні та освітні технології. Кременчук: КрНУ. 2019. Т. 7. №2. С. 181–190. DOI: 10.30929/2307-9770.2019.07.02.18

2. Федоренко С. А., Бутко Л. В. Ключові компетентності як об’єкт дидактичних розвідок. Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. 2019. № 3/2019 (116). С. 19–24. DOI: 10.30929/1995-0519.2019.3.19-24

Наявність авторських свідоцтв та патентів

1. Авторське свідоцтво Програмний продукт «Веб-платформа «Фрактал» №104043 (дата реєстрації 15.04.2021).

2. Авторське свідоцтво Усний твір «Етнічна мозаїка Кременчука» № 106997 (дата реєстрації 04.08.2021).

3. Авторське свідоцтво Усний твір «Кременчуцькі свята (Свято щучого хвоста. Свято Кремінція і Веселики. День Смаку. Свято чумацького воза)» № 106996 (дата реєстрації 04.08.2021).

4. Авторське свідоцтво Усний твір «Таємниця старої ікони» № 106995 (дата реєстрації 04.08.2021).

5. Авторське свідоцтво Усний твір «Традиції благодійництва у Кременчуці» № 106993 (дата реєстрації 04.08.2021).

6. Авторське свідоцтво Усний твір «Charity traditions in Kremenchuk» № 107106 (дата реєстрації 06.08.2021).

7. Авторське свідоцтво Усний твір «Ethnic mosaic in Kremenchuk» № 107104 (дата реєстрації 06.08.2021).

8. Авторське свідоцтво Усний твір «The mystery of old icon» № 106994 (дата реєстрації 04.08.2021).

3. Авторське свідоцтво Усний твір «The Kremenchuk Holiday’s (The holiday of the Pike’s Tail. The holiday of Kreminets and Veselynka. The day of taste. The Holiday of Chumatskiy Wiz» № 107085 (дата реєстрації 05.08.2021).

Програми стажування (підвищення кваліфікації)

4. Тренінг «Власна справа», що відбувся у межах реалізації проєкту «Розвиток підприємницьких навичок молоді для покращення адаптивності до потреб ринку праці під час війни», впроваджений ЗРНГО «Волинський ресурсний центр» за сприяння Директорату професійної освіти МОН України у рамках спільної програми ЄС «EU4SKILLS: кращі навички для сучасної молоді». Сертифікат №11-2-16К (45 год. / 1,5 кредита ЄКТС), березень 2023 р., Київ.

5. Тренінг «Психосоціальний супровід осіб з досвідом гендерно обумовленого насильства під час військових дій», впроваджений громадською організацією «Регіональне об’єднання молоді» за сприяння IFA. Сертифікат №1010-07 (24 години/ 0,8 кредита ЄКТС), грудень 2022, Трускавець.