Бутко Лариса Валентинівна

Кандидат філологічних наук, доцент
ORCID
Researcher ID
Google Scholar
Scopus 
E-mail: larysabutko@gmail.com


Наукові публікації у періодичних виданнях,
які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН,
зокрема Scopus або Web of Science Core Collection

1. Fedorenko S., Butko L., Maslak V., Nesen M., Vasylenko D., Elective subjects as an important component of the students individual educational trajectory implementation. 2021 IEEE International Conference on Modern Electrical and Energy Systems (MEES), Kremenchuk, Ukraine, 2021, pp. 1-5, doi: 10.1109/MEES52427.2021.9598672
2. Olga Litvinova, Svitlana Fedorenko, Larysa Butko, Mykola Nesen. Empirical Study of Soft Skills Development in Higher Education Graduates Qualification Electrician. 2020 IEEE Problems of Automated Electrodrive. Theory and Practice (PAEP), 2020. Рр. 1-4. (Scopus).
3. Volodymyr Maslak, Larysa Butko, Daria Vasylenko, Svitlana Fedorenko, Olga Litvinova. Facilitation Techniques for the Preparation of the Future Specialists in the Field of the Electrical Engineering. 2020 IEEE Problems of Automated Electrodrive. Theory and Practice (PAEP), 2020. Рр. 1-4. (Scopus).
4. Маслак В., Бутко Л. Роман В. Т. Нарєжного «Бурсак, малороссийская повесть» як памятка історичної белетристики. Східноєвропейський історичний вісник. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2020. Вип. 16. С. 63-70. (Web of science).
5. Бутко Л. В., Маслак В. І., Василенко Д. П. Дуальність підготовки фахівців сфери культури: pro at contra. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтва. 2018. Вип. 3. С. 54–60. (Web of science).

Наукові публікації у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України

1. Бутко Л., Василенко Д, Саранча В. Соціокультурна діяльність бібліотеки в умовах її цифровізації. Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія, № 1, 2022. С. 21-31.
2. Vasylenko D., Butko L. Domitrak Yu., Alistrenko N. Digital infrastructure management in the system of socio-cultural institutions: the archival paradigm. Socio-Cultural Management Journal. 2022. 2. р. 22-40.
3. Василенко Д. П., Бутко Л. В. Пріоритетні напрями цифровізації архівної справи. Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2021. № 4. С. 32–38.
4. Бутко Л., Василенко Д., Разно К. Оцифрування документного фонду бібліотеки як ключовий засіб її ребрендингу. Актуальні проблеми гуманітарних наук. 2021. № 43. Т. 1. С. 49–54.
5. Василенко Д. П., Бутко Л. В. Нормативно-правове регулювання процесу цифровізації українського архівного простору. Вісник ХДАКіМ. 2021. № 60. С. 79–88.
6. Vasylenko D., Butko L. & Salem D. The Archives Governance in Conditions of Archive Fund Digitization. Socio-Cultural Management Journal. 2021. 1. р. 83-100.

Наявність виданого підручника, навчального посібника або монографії

1. Бутко Л., Василенко Д. Випускна кваліфікаційна робота: методика підготовки : навч.-метод. посіб. Кременчук: ПП Щербатих О. В., 2022. 154 с.
2. Василенко Д., Бутко Л. Імплементація комунікаційних елементів у роботі музейної установи. Історико-культурна спадщина: збереження, доступ, використання: монографія. Київ, 2021. С. 186-197.
3. Імідж бібліотеки : навч. посібник / Бутко Л. В., Маслак В. І., Василенко Д. П., Саранча В. І., Шабуніна В. В. Кременчук: ПП Щербатих О. В., 2021. 358 с.
4. Сезін С. Ю., Бутко Л. В., Ширай В. А., Василенко Д. П., Маслак В. І., Москалик Г. Ф. Кременчук у жорнах репресій: монографія. Кременчук: ПП «Щербатих», 2020. 200 с.
5. Лінгвістичний аналіз тексту: практикум : навч. посіб. / Алексеєнко Н. М., Бутко Л. В., Сізова К. Л., Шабуніна В. В. Кременчук: КрНУ, 2018. 242 с.
6. Аналіз художнього тексту: практикум : навч. посіб. [для студ. вищих навч. закл.] / Н. М. Алексеєнко, Л. В. Бутко, Н. М. Гаєвська, К. Л. Сізова; МОН України. К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. 169 с.
7. Практикум з редагування: навч. посіб. [для студ. вищих навч. закл.] / К. Л.Сізова, Н. М. Алексеєнко, Л. В. Бутко; МОН України. К. : Наша наука і культура, 2007. 112 с.

Участь у міжнародних наукових проєктах

15.05.2019 – 20.05.2019 – Інститут культури Ягелонського університету, м. Краків, соціокультурний проект «Полікультура»

Робота у складі експертних груп Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця
наукової теми (проєкту), або головного редактора/члена редакційної
колегії наукового видання, включеного до переліку
наукових фахових видань України

1.Член редакційної колегії наукового журналу «Socio-Cultural Management Journal».

Керівництво школярем, який зайняв призове місце III – IV етапу
Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів,
II – III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт
учнів – членів Національного центру «Мала академія наук України»;
участь у журі олімпіад чи конкурсів
«Мала академія наук України»

2018 – член журі ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії науки України секція «Літературна творчість».
2019-2021 р. – член журі ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії науки України секція «Українське народне мистецтво»).
з 2022 р. – член журі ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії науки України секція «Фолькльористика»).

Наявність авторських свідоцтв та патентів

1. Авторське свідоцтво Літературний письмовий твір наукового характеру «Навчальний посібник «Лінгвістичний аналіз тексту: практикум» № 111328 (дата реєстрації 27.01.2022 р.) 2. Авторське свідоцтво Усний твір «Традиції благодійництва у Кременчуці» № 106993 (дата реєстрації 04.08.2021 р.) 3. Авторське свідоцтво Усний твір «The mystery of old icon» № 106994 (дата реєстрації 04.08.2021 р.) 4. Авторське свідоцтво Усний твір «Таємниця старої ікони» № 106995 (дата реєстрації 04.08.2021 р.) 5. Авторське свідоцтво Усний твір «Кременчуцькі свята (Свято щучого хвоста. Свято Кремінця і Веселинки. День смаку. Свято чумацького воза)» № 106996 (дата реєстрації 04.08.2021 р.) 6. Авторське свідоцтво Усний твір «Етнічна мозаїка Кременчука» № 106997 (дата реєстрації 04.08.2021 р.) 7. Авторське свідоцтво Усний твір «The Kremenchuk holiday`s (The Holiday of the Pike’s Tail. The holiday of Kreminets and Veselynka. The day of taste. The Holiday of Chumatskiy Wiz» № 107085 (дата реєстрації 05.08.2021 р.) 8. Авторське свідоцтво Усний твір «Ethnic mosaic in Kremenchuk» № 107104 (дата реєстрації 06.08.2021 р.) 9. Авторське свідоцтво Усний твір «Charity traditions in Kremenchuk» № 107106 (дата реєстрації 06.08.2021 р.) 10. Авторське свідоцтво Програмний продукт «Веб-платформа Фрактал» № 104043 (дата реєстрації 15.04.2021) 11. Авторське свідоцтво «Програмний продукт «Сайт кафедри гуманітарних наук, культури і мистецтва Кременчуцького національного університету» № 103757 (дата реєстрації 05.04.2021) 12. Авторське свідоцтво «Ескіз з описом «Дизайн кабінету малюнку та живопису Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського» № 806807 (дата реєстрації 14.03.2019) 13. Авторське свідоцтво «Ескіз з описом «В’їзний знак «Кременчук» № 806811 (дата реєстрації 14.03.2019) 14. Авторське свідоцтво «Ескіз з описом «Дизайн аудиторії для графічних робіт Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського» № 806810 (дата реєстрації 14.03.2019) 15. Авторське свідоцтво «Ескіз з описом «План-схема зони відпочинку Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського» № 806809 (дата реєстрації 14.03.2019) 16. Авторське свідоцтво «Розпис стін в холі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського» № 86808 (дата реєстрації 14.03.2019) 17. Авторське свідоцтво «Ескіз з описом «Макет презентаційних та інформаційних стендів Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського» № 81211 (дата реєстрації 05.09.2018) 18. Авторське свідоцтво «Ескіз з описом «План-схема Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського» № 81123 (дата реєстрації 21.08.2018)

Керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі
Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт),
або робота у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади
(Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським
науковим гуртком/проблемною групою; керівництво студентом, який став призером
або лауреатом Міжнародних мистецьких конкурсів,
фестивалів та проєктів

2017 р.: член галузевої конкурсної комісії ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа. 2022 р.: член галузевої конкурсної комісії ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 028 Менеджмент соціокультурної діяльності.

Участь у професійних об’єднаннях

Член ГО «Спілка соціокультурних діячів Полтавщини».