Підвищення кваліфікаціїГрафік підвищення кваліфікації викладачів

Звіт про підвищення кваліфікації та стажування викладачів

Положення про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників Кременчуцького національного університету імені М ихайла Остроградського

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ НА ВЕБІНАРАХ НАЗЯВО

Запровадження змін в освіті значною мірою залежить від професійної підготовки освітян та усвідомленості ними своєї ролі в освітньому процесі. Тому для реалізації педагогічного управління сучасний викладач повинен бути переконаним прихильником самоосвіти та підвищувати свою кваліфікацію.

З цією метою викладачі кафедри ГНКМ та здобувачі спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (В. Маслак, Л. Бутко, В. Осадчий, О. Тур, А. Колотій, М. Книш, Д. Кривошапко), які є експертами Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, систематично беруть участь у вебінарах, організованих НАЗЯВО.

Модератори вебінарів зосереджують увагу на актуальних питаннях підготовки освітніх програм та їх акредитації.

Під час вебінару учасники мають зворотній зв’язок із модераторами і можливість отримати відповіді на запитання.

***

Доцент кафедри В. В. Осадчий з 22 квітня до 28 травня 2023 р. пройшов міжнародне стажування за програмою «Fundraising and organization of project activities in educational establishments: European experience» в Ягеллонському університеті (Краків) (180 hours/6 ECTS). У межах стажування ним було розроблено культурно-освітній проєкт на тему: «Бренд України в європейському культурно-історичному просторі»/«Brand of Ukraine in the European Cultural and Historical Space».

***

Доцент кафедри ГНКМ Вікторія Шабуніна завершила навчання на курсі-практикумі "Модератор електронних курсів на платформі Moodle". Мета практикуму "Модератор електронних курсів на платформі MOODLE" - надати інформаційну підтримку та консультативну допомогу користувачам системи онлайн-навчання в модерації ЕНК кафедри.
Практикум передбачав опанування таких тем:
1) Передача ЕНК одного викладача іншому в різних випадках: звільнення викладача, форс-мажорні обставини, закріплення курсів. Декілька викладачів на курсі. Асистент на курсі. Авторське право на курси. Ідентифікація викладачів. Відповідальність викладачів та модераторів за особисте користування системою.
2) Керування курсами кафедри: перегляд, зміна статусу курсів (видимий чи схований), сортування курсів, зміна назви курсу, зміна опису курсу, видалення застарілих курсів. Створення підкатегорій курсів. Перенесення курсу до підкатегорії.
3) Створення запитів на нові курси модератором. Зарахування викладача. Дублювання курсів. Вимоги до назв курсів. Декілька курсів на одну дисципліну (різні семестри, різні спеціальності, факультети, форми навчання).
4) Звіти по курсам кафедри. Вимоги до курсів для зарахування їх у звітах. Вимоги до ЕНК, які подаються на атестацію. Типові помилки викладачів під час створення курсів.
5) Нові можливості системи: налаштування журналу оцінок, категорії оцінок.
6) Взаємодія з адміністратором системи щодо модерації курсів кафедри. Видалення звільнених викладачів із системи. Шахрайство студентів.
7) Створення резервних копій електронних курсів кафедри. Відновлення курсів.
8) Ризики, що можуть виникнути у разі помилок модератора. Відповідальність.
9) Можливості модераторів.

***

З 09 січня по 05 лютого 2023 року викладачі кафедри гуманітарних наук, культури і мистецтва Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського пройшли стажування у Державному архіві Полтавської області за тематикою: «Організація архівної справи в Полтавській області на сучасному етапі», загальною кількістю 6 кредитів ECTS (180 годин).

Всеукраїнський науково-практичний онлайн-семінар
на тему: «Aвторське право в Україні: просто про складне».

23 червня 2022 р. викладачі кафедри ГНКМ взяли участь у Всеукраїнському науково-практичному онлайн-семінарі на тему: «Aвторське право в Україні: просто про складне».
Під час семінару були розглянуті такі питання:
1. Авторське право в Україні. Що це та коли виникає?
Авторське право vs інтернет: захист авторських прав у мережі.
Академічна доброчесність педагога: проблеми реалізації та відповідальність.
2. Правое регулювання академічної доброчесності та особливості її забезпечення.
Інтелектуальна власність в науково-дослідній сфері.
Академічна доброчесніть для викладача і студента.
3. Як створювати контент у мережі, не порушуючи авторських прав інших.

Онлайн-семінар “Цифрові інструменти Google для вищої освіти”

23 червня 2022 р. відбувся онлайн-семінар “Цифрові інструменти Google для вищої освіти”, організований у межах співпраці Google Україна та Міністерства освіти і науки України щодо використання цифрових інструментів для представників вищої та фахової передвищої освіти.
Під час заходу були розглянуті головні переваги та особливості рішень Google for Education .
У програмі:
Основи Google Workspace for Education. Огляд основних освітніх інструментів та функцій. Переваги в здійсненні управління закладом освіти
Практичні рекомендації щодо ефективного використання Google Академія
Демонстрація можливостей Розширеного пошуку Google та Google Сповіщень
Робота з даними: як використовувати Google Public Data, Dataset Search, Google Data Studio та Google Cloud Platform для наукової діяльності
Оновлення і доповнення цифрових інструментів Google Workspace for Education для оптимізації освітнього процесу онлайн.
За результатами підсумкового тестування учасники семінару отримали сертифікати.

Протягом тижня (26.10–30.10.2020 р.) викладачі кафедри ГНКМ проходили стажування у Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв, у Центрі неперервної культурно-мистецької освіти. Тема стажування: «Актуальні соціокультурні практики: інноваційний підхід, євроінтеграційний вектор та регіональний потенціал». Стажування передбачало 75 год./2,5 кредити EСTS. Після закінчення стажування учасники отримали свідоцтва про підвищення кваліфікації.

* * *

Протягом тижня (04.11–09.11.2019 р.) викладачі кафедри ГНКМ проходили стажування у Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв, у Центрі неперервної культурно-мистецької освіти. Тема стажування: «Сучасні креативні технології, стратегії і менеджмент організацій соціокультурної сфери в глобалізованому світі ХХІ ст.: світові тенденції, український досвід». Стажування передбачало 72 год. Після закінчення стажування учасники отримали свідоцтва про підвищення кваліфікації.