ПІДСУМКИ РЕЙТИНГУВАННЯ

Положення про рейтингове оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників КрНУ

Методичні вказівки щодо розрахунку рейтингу науково-педагогічних працівників