Неформальна освіта здобувачів освіти за ОПП «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» освітнього ступеня "Магістр"

У межах вивчення дисципліни «Прикладні соціокомунікаційні технології» (Тема: «Маніпуляція як основа соціокомунікаційних технологій») студенти спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» освітнього ступеня "Магістр" мали змогу пройти курс на Prometheus «Медіаграмотність: як не піддаватися маніпуляціям?». Отримані ними сертифікати були зараховані як результати неформальної освіти, про що зазначено в «Системі нарахування рейтингових балів», поданій у силабусі та програмах вивчення дисципліни.