Неформальна, інформальна, дуальна освіта

Неформальна освіта здобувачів освіти за ОПП «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» освітнього ступеня "Магістр"

У межах вивчення дисципліни «Інформаційно-аналітична діяльність» студенти спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» мали змогу пройти курси на Prometheus «Інформаційні війни» або «Основи інформаційної безпеки». Отримані ними сертифікати були зараховані як результати неформальної освіти, про що зазначено в «Системі нарахування рейтингових балів», поданій у силабусі та програмах вивчення дисципліни.