НАУКОВІ ЗАХОДИ

VІІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-МЕТОДИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ ПАРАДИГМИ МЕНЕДЖМЕНТ-ОСВІТИ
У СОЦІОКУЛЬТУРНІЙ СФЕРІ»

20 березня 2023 р. на базі Київський університет культури розпочала роботу VІІІ Всеукраїнська науково-методична конференція «Формування сучасної парадигми менеджмент-освіти у соціокультурній сфері». Уже восьмий рік поспіль співорганізатором конференції є кафедра гуманітарних наук, культури і мистецтва Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.

Мета конференції – обґрунтування сучасної парадигми менеджмент освіти у соціокультурній сфері.

Учасники конференції мали змогу поділитися результатами власних науково-методичних пошуків за такими напрямами:

1. Особливості менеджменту та нові вимоги до роботи менеджера соціокультурної сфери в епоху глобалізації.

2. Новітні концепції менеджменту й актуальні проблеми менеджмент-освіти.

3. Ключові здібності сучасного менеджера та педагогічні технології їх розвитку в студентів – майбутніх менеджерів соціокультурної сфери.

4. Формування сучасної моделі менеджмент-освіти у соціокультурній сфері.

У конференції взяли участь викладачі нашої кафедри (проф. В. Маслак, доц. Л. Бутко, доц. В. Осадчий, доц. В. Саранча, доц. С. Федоренко, доц. В. Шабуніна, ст. викл. О. Чернявська) та здобувачі вищої освіти (Е. Гелазова, Д. Джерелейко, А. Дудник, В. Клименко, О. Колчіна, В. Лактіонова, М. Низола, В. Чернова, Р. Щепілова).

Доповіді учасників конференції викликали жваві дискусії та сприятимуть упроважденню інноваційних підходів у підготовці менеджерів сфери культури.

Програма конференції

УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНОМУ КРУГЛОМУ СТОЛІ
«ВІЙНА 2014–2024 РР.: СУТНІСТЬ РОСІЙСЬКОЇ АГРЕСІЇ
ТА ЗАСАДИ УКРАЇНСЬКОЇ ПЕРЕМОГИ»

За ініціативи Національної асоціації дослідників Голодомору-геноциду українців та неурядових організацій України 14 лютого 2024 року у залі засідань Львівської обласної ради відбувся загальнонаціональний «круглий стіл» на тему: «Війна 2014–2024 рр.: сутність російської агресії та засади української перемоги».

Участь у заході взяли представники всеукраїнських громадських організацій, міжнародних асоціацій, творчих спілок, вищих навчальних закладів, громад Львівщини. Модерувала захід проф. Ганна Капустян.

Російсько-українська війна продовжується впродовж століть. Голодомор як геноцид щодо української нації був одним з етапів цієї війни. Під час Голодомору було знищено 10,5 млн українців.

Тому зараз важливо донести світові про злочини скоєні московією проти української нації. Російська агресія і її війна проти України – це виклик, на який інтелігенція України має сказати своє слово. Учасники круглого столу обговорили питання важливості знищення радянських міфів у гуманітарній сфері України, повоєнні виклики для суспільства та демократичного світу. Науковці презентували новітні історичні дослідження, які безоплатно передали до наукових бібліотек.

Науковий семінар «Візуальна меморіалізація образу Григорія Сковороди
наприкінці XVIII – на початку ХХ століття»

Викладачі та здобувачі кафедри ГНКМ 04 грудня 2023 року доєдналися до онлайн заходу, приуроченого Дню народженню Григорія Сковороди, що був організований кафедрою музейно-туристичної діяльності Харківської державної академії культури.

А. Щербань, завідувач кафедри музейно-туристичної діяльності ХДАК, презентував результати свого дослідження на тему: «Візуальна меморіалізація образу Григорія Сковороди наприкінці XVIII – на початку ХХ століття», допомігши зрозуміти різницю між особистістю філософа та створеним художниками образом.

Учасники зустрічі з великим захопленням слухали байки Г. Сковороди у виконанні М. Моха, актора театру імені Шевченка (м. Харків).

В. Склярова, голова осередку «Сковородинське коло» (Україна–Німеччина), провела стежками культурної дипломатії, виступивши з розповіддю на тему: «Ідеї Сковороди як важливий елемент міжнародної дипломатії» (Україна–Угорщина–Німеччина).

Загальна атмосфера зустрічі, контент виступів та жваве обговорення продемонстрували не лише академічний інтерес до спадщини Григорія Сковороди, але й актуальність його ідей та релевантність його філософських поглядів у сучасному світі.

VІI Всеукраїнська науково-практична конференція
«Людина в інформаційному просторі»

30 листопада 2023 р. відбулася традиційна VII Всеукраїнська науково-практична конференція «Людина в інформаційному просторі», організована кафедри гуманітарних наук, культури і мистецтва.

Зі вступним словом до учасників конференції звернулися перший проректор КрНУ, д. б. н., професор В. В. Никифоров та декан факультету права, гуманітарних і соціальних наук КрНУ, д. пед. н., проф. Т. Б. Поясок.

На пленарному засіданні виступили професор кафедри мистецьких дисциплін Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка Л. С. Ладонько, доцент кафедри мистецьких дисциплін Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка О. І. Солдатенко, завідувач кафедри ГНКМ, д. і. н., професор В. І. Маслак та інші.

Цей науковий захід, який став майданчиком для обговорення та презентації різних наукових доповідей, охопив широкий спектр актуальних тематичних напрямів, а саме:

1. Документ як соціокультурний феномен у комунікаційному просторі інформаційного суспільства.

2. Інтернет як соціокультурний феномен.

3. Інформаційне суспільство – нова стадія розвитку цивілізації.

4. Історико-художня складова сучасного інформаційного простору.

5. Редакційно-видавнича діяльність: історія, сучасність, вектори розвитку.

6. Соціально-економічні проблеми інформаційного суспільства.

7. Соціокультурна діяльність: сучасний вимір.

8. Становлення інформаційного суспільства в Україні.

9. Художня складова сучасного інформаційного простору.

Тематика доповідей, представлених на конференції, вразила своєю різноманітністю та актуальністю в контексті висвітлення проблем сучасного суспільства.

Матеріали конференції 30.11.2023

VIІ Міжнародна науково-практична конференція
«Психолого-педагогічні, правові та
соціально-культурні проблеми сучасного суспільства»

16-17 листопада 2023 р. у КрНУ імені Михайла Остроградського відбулася VIІ Міжнародна науково-практична конференція «Психолого-педагогічні, правові та соціально-культурні проблеми сучасного суспільства», ініційована факультетом права, гуманітарних і соціальних наук та організована кафедрою гуманітарних наук, культури і мистецтва.

Співорганізаторами заходу виступили навчальні заклади та інформаційні установи Великобританії, Польщі, Казахстану, США та Грузії, серед яких благодійна організація «Lichfield District City of Sanctuary» (Великобританія), Вища школа управління охороною праці в місті Катовіце (Польща), Державний університет імені Шакаріма міста Семей (Казахстан), Інститут безпеки та інформатики Педагогічного університету імені Комісії національної освіти у Кракові (Польща), Світова агенція передачі інформації (США), Центр міжнародної підготовки та освіти університету Лестера (Великобританія), Школа права Університету Ліберті (США), Majorel LLC (Грузія).

Ефективну модерацію заходу здійснювала доцентка кафедри ГНКМ, к.і.н. Світлана Федоренко. Під час роботи конференції були представлені наукові доповіді за чотирма тематичними напрямами:

1. Культурно-мистецький процес: історія та сучасні вектори розвитку.

2. Психолого-педагогічні проблеми сучасного суспільства.

3. Філологія і соціальні комунікації.

4. Проблеми правореалізаційних процесів у зв’язку з інтеграцією України до Європейського Союзу.

Зі вступним словом до учасників конференції звернувся перший проректор КрНУ імені Михайла Остроградського, д. б. н., професор В.В. Никифоров, висловивши впевненість, що представлені дослідження віддзеркалять найкращі традиції наукової діяльності, сприятимуть знаходженню нових шляхів розв’язання психолого-педагогiчних, правових і соцiально-культурних проблем сучасного суспiльства, та побажавши присутнім успіхів і невичерпного натхнення у науковій роботі.

Декан факультету права, гуманітарних і соціальних наук КрНУ імені Михайла Остроградського, д. пед. н., проф. Т.Б. Поясок побажала учасникам продуктивних дебатів і плідного обміну ідеями, зазначивши, що ця конференція стане поштовхом для нових досліджень та співпраці, спрямованої на покращення сучасного українського суспільства.

На пленарному засіданні виступив завідувач кафедри ГНКМ КрНУ, д.і.н., професор Володимир Маслак, представивши доповідь на тему: «Повоєнна Україна: напрями соціокультурних трансформацій». Доповідач схарактеризував негативні наслідки російсько-української війни; назвав внутрішні та зовнішні чинники, які визначають перемогу України; окреслив заходи трансформації післявоєнного українського суспільства; привернув увагу слухачів до питання інклюзії та запропонував заходи щодо її поширення в суспільстві.

Доцент кафедри фундаментальних і галузевих юридичних наук КрНУ, к.ю.н., доцент Валерій Шаповал під час виступу наголосив на сучасних тенденціях національного законодавства та проаналізував напрями його вдосконалення у зв’язку з євроінтеграційними прагненнями України.

Декан факультету права, гуманітарних і соціальних наук КрНУ, д.пед.н., проф. Т.Б. Поясок та здобувачка освіти магістерського рівня освітньої програми «Освітні, педагогічні науки» кафедри психології, педагогіки та філософії КрНУ Клецова Ольга представили доповідь про роль медіа в організації навчального процесу у закладах вищої освіти.

Доповіді інших учасників були обговорені під час секційних засідань конференції.

Програма конференції 16.11.2023

Збірник матеріалів конференції

ІV Всеукраїнська науково-практична конференція
«Культурні та мистецькі студії ХХІ століття:
науково-практичне партнерство»

Викладачі і здобувачі нашої кафедри 9 листопада взяли участь у ІV Всеукраїнській науково-практичній конференції «Культурні та мистецькі студії ХХІ століття: науково-практичне партнерство», організованій Національною академією керівних кадрів культури і мистецтв.

Науковці, здобувачі закладів вищої освіти та науково-дослідних установ, працівники сфери культури та мистецтва мали змогу обговорити найактуальніші питання розвитку галузі, представивши доповіді в таких секціях:

1. Теорія та історія культури.

2. Культурні і креативні індустрії: міжнародний досвід та українські реалії.

3. Інформаційна діяльність, документознавство, бібліотекознавство: історія, теорія і практика.

4. Сценічне та аудіовізуальне мистецтво: творчість і технології.

5. Музичне мистецтво: традиції та сучасність.

6. Наукова атрибуція творів мистецтва, експертиза та оцінка культурних цінностей.

7. Дизайн і реклама – синергія мистецтва та науки.

8. Хореографічна культура сучасності: стан, проблеми, перспективи.

9. Українська культура в умовах російської збройної агресії.

Програма конференції 09.11.2023

VІІ Міжнародна науково-практична конференція
«Креативні технології,
підприємництво і менеджмент
в організації соціокультурної сфери ХХІ століття»

08.11.2023 р. розпочала роботу VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Креативні технології, підприємництво і менеджмент в організації соціокультурної сфери ХХІ століття», організована за ініціативи Київського національного університету культури і мистецтв. співорганізаторами конференції є провідні як вітчизняні, так і зарубіжні ЗВО, серед них – і наш університет.

Метою конференції визначено обґрунтування сучасних креативних технологій, підприємництва та менеджменту в організації соціокультурної сфери ХХІ століття.

Наукові й науково-педагогічні працівники, докторанти, аспіранти, здобувачі та професіонали-практики мали змогу представити свої актуальні дослідження з таких тематичних напрямів:

1. Актуальні проблеми соціокультурної сфери в умовах глобалізації: теорія і практика.

2. Креативні технології і перспективи розвитку соціокультурної сфери: світові тенденції та український досвід.

3. Сучасний менеджмент у формуванні соціокультурної сфери ХХІ століття.

4. Ринкові відносини, підприємництво та управління в галузях соціокультурної сфери.

5. Державна підтримка соціокультурної сфери: ресурси, механізми, інститути.

До конференції доєднали і викладачі та здобувачі нашої кафедри, які взяли активну участь в обговоренні питань трансформації менеджменту соціокультурної діяльності з урахуванням політичної та соціальної ситуації в країні.

Програма конференції 08.11.2023

Участь у VІІ Всеукраїнській науковій конференції
молодих вчених, аспірантів та магістрантів
«Культура і мистецтво: сучасний науковий вимір»

02 листопада 2023 року викладачі кафедри ГНКМ Л. Бутко, А. Лушакова, В. Осадчий, С. Федоренко та здобувачі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 022 Дизайн П. Горошко, А. Гречана, П. Кожухар, К. Левченко, Н. Лук’яненко, Є. Усатюк взяли участь у VІІ Всеукраїнській науковій конференції молодих вчених, аспірантів та магістрантів «Культура і мистецтво: сучасний науковий вимір», організованій Національною академією керівних кадрів культури і мистецтв.

До події долучилися представники громадських організацій, культурних установ, закладів вищої освіти України. Учасників конференції привітала в.о. ректора Академії О. Копієвська, зі вступним словом звернулися перший проректор з науково-педагогічної роботи Л. Степаненко, в.о. проректора з наукової роботи та міжнародних зв’язків Ж. Денисюк.

На пленарному засіданні спікерами (О. Афоніною, Я. Батан, В. Берковським, С. Садовенко, І. Солярською-Комарчук та ін.) були представлені цікаві, актуальні за змістом доповіді, які репрезентували основні напрями роботи конференції:

1. Культурологія та міжкультурні комунікації.

2. Креативні індустрії, менеджмент соціокультурної діяльності.

3. Соціальні комунікації.

4. Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація.

5. Сценічне та аудіовізуальне мистецтво.

6. Музичне мистецтво.

7. Хореографічне мистецтво.

8. Дизайн і реклама.

На секційному засіданні «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» неабиякий інтерес серед поціновувачів мистецтва та історії викликала доповідь на тему: «Музей ікон у Реклінгхаузене: концепція та основні колекції», підготовлена доцентами кафедри ГНКМ С. Федоренко та А. Лушаковою. Жваву дискусію та обговорення викликала запропонована дослідницями до розгляду інформація щодо коптської колекції, представленої репрезентативною підбіркою єгипетського мистецтва та культури І тис. н. е. у Музеї ікон у Реклінгхаузені (Німеччина).

У рамках запропонованих напрямів конференції на секції «Дизайн і реклама» цікавими виявилася доповідь В. Осадчого «Колекція творів живопису в мистецькій збірці Кременчуцького краєзнавчого музею» та перші наукові доробки студентів-дизайнерів кафедри ГНКМ, зокрема: А. Гречаної «Розвиток інфографіки: історичний аспект», П. Кожухар та К. Левченко «Ілюстраційне оформлення зарубіжних та українських видань роману Л. М. Монтгомері «Енн із Зелених Дахів», Н. Лук’яненко та Є. Усатюк «Ілюстрування дитячої книги: основні заходи з формування впізнаваності й унікальності образів», К. Левченко «Колір як вагомий чинник у проєктуванні логотипу».

Програма конференції 02.11.2023

Круглий стіл з нагоди 125-річчя виходу в світ
першого тому «Історії України-Руси» Михайла Грушевського

«Історія України-Руси» українського історика, громадського та політичного діяча Михайла Грушевського стала культурно-науковою цитаделлю українського національного і наукового відродження на початку ХХ ст. Монументальна десятитомна праця – це більш ніж сім тисяч сторінок та 37 років кропіткої роботи.

В «Історії України-Руси» проаналізовано багатовимірний розвиток українського народу від його давніх початків до 1657 р. включно. Головною історіографічною концепцією автора є наукове обґрунтування невпинного, багатовікового розвитку української нації, розвитку її самобутнього побуту й унікальної культури. Цією працею Михайло Грушевський здійснив концептуальну революцію у тодішній історіографії. Він доводив, що українці і росіяни є різними і різновекторними за своїм походженням і розвитком народами, з різними коренями та історичними шляхами створення своїх держав.

«Історія України-Руси» писалася з перервами протягом 1895-1933 рр. Перший том був опублікований у Львові в 1898 р. Після виходу це монографічне дослідження неодноразово перевидавалося. Особливо слід відзначити його переклад на англійську мову, що сприяло широкій популяризації історії України у світі. Попри появу цілої низки новітніх історичних праць, переоцінки та уточнення низки тез, «Історія України-Руси» М. Грушевського залишається фундаментом української історіографії.

30 жовтня 2023 року відбувся круглий стіл з нагоди 125-річчя виходу в світ першого тому «Історії України-Руси» Михайла Грушевського. У заході взяли участь викладачі і студенти кафедри гуманітарних наук, культури і мистецтва КрНУ імені Михайла Остроградського та кафедри ПОГДІ і циклової комісії суспільних дисциплін обласного коледжу «Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені А.С. Макаренка».

Координаторами заходу виступили кандидат історичних наук, доцент С.А. Федоренко (КрНУ, кафедра ГНКМ) та кандидат історичних наук, доцент В.О. Крот («Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені А.С. Макаренка», кафедра ПОГДІ).

Учасники круглого столу представили різнопланові доповіді, зокрема М. Грушевський та його фундаментальна праця «Історія України-Руси» (доц. Крот В.О.); М. Грушевський в народних легендах часів першої світової війни (доц. Саранча В. І.); Особливості індивідуально-авторського перетворення фразеологізмів Грушевського-публіциста (доц. Шабуніна В.В.).

Цікавою виявилася тематика студентських доповідей, як-от: «Творча спадщина Михайла Грушевського на шпальтах часопису «Книгар», «Михайло Грушевський і часопис «Київська Старина»; «Громадсько-політична діяльність Михайла Грушевського в творчій спадщині Дмитра Дорошенка», «Діяч української культури І. Котляревський у творчій спадщині М. Грушевського».

Жваву дискусію викликала політична і наукова діяльність М. Грушевського. Проф. Маслак В.І., проф. Тур О.М., доц. Крот В.О., доц. Бутко Л.В., доц. Саранча В. І., доц. Федоренко С.А. та доц. Шабуніна В.В. висловили своє бачення багатоаспектної діяльності Михайла Грушевського як історика, літературознавця, письменника, публіциста, громадського й державного діяча, акцентували на науковій, публіцистичній і письменницькій складових величезної спадщини М. Грушевського.

Організатори круглого столу ухвалили рішення пропагувати творчу спадщину М. Грушевського серед студентської молоді, а також висловили наміри 2024 року організувати науковий семінар з нагоди 90-річчя пам’яті історика.

Воркшопи з діджиталізації культурної спадщини «Цифрова спадщина: збереження минулого заради майбутнього»

Викладачі кафедри ГНКМ та магістри спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа долучилися до серії воркшопів із діджиталізації культурної спадщини «Цифрова спадщина: збереження минулого заради майбутнього».

28 вересня 2023 р. під час воркшопу «Стандарти та специфікації: забезпечення постійного цифрового збереження» розглянули стандарти якості, що відповідають настановам ISO 19264-1 або FADGI 2023 для проведення оцифрування.

Спікер заходу - Бен Корт, менеджер технічного забезпечення у Digital Transitions.

Воркшоп проходить у межах проєкту, який передбачає чотири зустрічі, під час яких обговорюються питання підготовки та планування процесу оцифрування, готовність колекції до оцифрування, стандарти якості, різновиди апаратного забезпечення, позиціонування інституції для формування заявок на фінансування тощо.

Проєкт реалізується УКФ у співпраці з компанією DT Heritage, яка є лідером у сфері оцифрування спадщини в Північній Америці та в усьому світі.

MEES`2023/2023 IEEE 5th International Conference on Modern Electrical and Energy System

27.09.2023 р. стартувала конференція MEES`2023/ 2023 IEEE 5th International Conference on Modern Electrical and Energy System. Через обмеження воєнного часу захід проходить в онлайн форматі. Викладачі кафедри ГНКМ долучилися до пленарного засідання, після якого представили свої дослідження в секціях. Другий рік поспіль конференція проходить в рамках IEEE Kremenchuk University Week.

Участь у конференції
«Винахідники і науковці: разом до Перемоги»

20 вересня 2022 р. викладачі кафедри ГНКМ В. Маслак, Л. Бутко, В. Осадчий, К. Осадча, В. Саранча, С. Федоренко, В. Шабуніна та здобувачі першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів вищої освіти С. Голуб, В. Гуцал, М. Книш, Д. Кривошапка, В. Лактіонова, А. Мишляєва, О. Юзва взяли участь у конференції «Винахідники і науковці: разом до Перемоги», яка проводилася Харківською обласною радою Товариства винахідників і раціоналізаторів спільно з Харківською державною науковою бібліотекою ім. В.Г. Короленка за підтримки Департаменту науки і освіти ХОВА з нагоди Дня винахідника і раціоналізатора України.
До учасників заходу звернувся з вітальним словом директор Департаменту О. Литвинов, який підкреслив важливість не втратити через виклики, пов’язані із військовою агресією російської федерації, ті надбання, що робили Україну країною з високим інтелектуальним і освітнім рівнем, та побажав учасникам оптимізму, впевненості у власних силах, невичерпної енергії та головне скорішої спільної Перемоги та миру.
У доповідях учасників конференції – науковців провідних ЗВО і наукових установ, патентознавців, представників реального сектору економіки висвітлювалися питання реєстрації прав на об’єкти інтелектуальної власності під час воєнного стану, інноваційної діяльності освітніх і наукових закладів медичного спрямування, тенденцій діяльності університетів в Індустрії 4.0 тощо. Були представлені вагомі напрацювання науковців з Харківщини, Вінниччини, Полтавщини, Черкащини тощо.

ХVI Міжнародна науково-практична конференція
«Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології
ХХІ століття»

13-15 вересня 2023 року у Національному університеті «Одеська політехніка», Одеській національній науковій бібліотеці та Одеській обласній універсальній науковій бібліотеці імені М. Грушевського відбулись ХVI Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ століття» та Всеукраїнський флешмоб «Об'єднання спеціальності 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа"».Серед учасників флешмобу були представники провідних ЗВО з різних регіонів: Національний університет «Одеська політехніка», Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, Київський національний університет культури та мистецтв, Національний транспортний університет, Маріупольський державний університет, Національний університет «Львівська політехніка», Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського та ін.На флешмобі було представлено традиції та новації спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», за якої здійснюється підготовка фахівців у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського.Науково-практичний семінар «Інклюзія в культурі періоду війни»

Виклики сьогодення зумовлюють необхідність привернення уваги суспільства до питань інклюзії, у тому числі й у сфері культури, яка є потужним інструментом соціалізації людей із фізичними чи ментальними порушеннями та реалізації їх прав на повноцінне життя. Визнання державою цінності соціальної інтеграції таких людей зумовили зміни, які відбуваються в соціально-культурному середовищі нашої країни і мають трансформувати позицію суспільства за умови цілісного вирішення цієї проблеми. Кременчук прагне стати не тільки місцем, що реалізує передові практики інклюзії, а й тим осередком, де буде мислитися інклюзія.

03 серпня 2023 року на базі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського відбувся науково-практичний семінар «Інклюзія в культурі періоду війни», організаторами якого, окрім нашого університету, є Громадська організація «Кременчуцьке міське товариство інвалідів» та Управління культури і туризму Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області. У заході взяли участь представники наукової спільноти і влади, культурні діячі, громадські активісти, депутати не лише з України, але й зарубіжних країн. До учасників семінару з вітальним словом звернувся ректор КрНУ Михайло Загірняк, відзначивши актуальність і нагальність теми, необхідність активізації наукових розвідок і практичних рішень в аспекті вирішення питань інклюзії, важливість співпраці університету з іншими організаціями в питаннях соціалізації різних верств населення. Також ректор висвітлив успішні інклюзивні практики університету, у тому числі у співпраці з Університетом Лестера з питань створення протезів за допомогою 3D-принтера.

Завідувач кафедри ГНКМ Володимир Маслак наголосив на довготривалості проблеми, що потребує стратегії дій в умовах трансформації суспільства, та розкрив зміст найбільш вдалих і перспективних із реалізованих інклюзивних проєктів у сфері культури. Інші доповідачі висвітлили успішні інклюзивні практики в музейній сфері, зокрема в обмеженому бюджеті (Анатолій Щербань); окреслили перспективні напрями партисипації в мистецтві, тобто набору тактик та стратегій, спрямованих на взаємодію, у першу чергу, з людиною або соціальною групою для створення чогось нового і, головне, спільного (Віктор Осадчий); поділилися досвідом створення тактильної експозиції за допомогою інноваційних засобів (Євгеній Лашко); виокремили основні напрями державної підтримки інклюзії в культурі в нормативно-правовому аспекті (Людмила Васечко) тощо.

Усі доповіді викликали жваве обговорення і, найголовніше, конкретні пропозиції щодо реалізації інклюзивних практик. Андрій Мельник, заступник директора КП «Інститут розвитку Кременчука» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, голова ГО «Кременчуцьке міське товариство інвалідів», резюмуючи, поділився досвідом співпраці з європейським державами в аспекті інклюзії, наголосивши на продуктивності й перспективності подібних заходів, необхідності перетворення Кременчука на центр інклюзії.

ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ НА ПРАКТИЦІ

ВЕБІНАР ДЛЯ ПРОФЕСІОНАЛІВ З АРХІВНОЇ ТА БІБЛІОТЕЧНОЇ
СПРАВИ В УКРАЇНІ

28 червня 2023 р. викладачі каф. ГНКМ та студенти-магістри спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа стали учасниками вебінару для професіоналів з архівної та бібліотечної справи в Україні, зорганізованого International alliance for the protection of heritage in conflict areas спільно з Міністерством культури та інформаційної політики України та Українською бібліотечною асоціацією.

Серед доповідачів були члени Міжнародної ради архівів (ICA); Фонду Дж. ПОЛА ГЕТТІ - благодійної організації, що базується в Лос-Анджелесі, Каліфорнія іскладається з двох музеїв, Інституту консервації та Науково-дослідного інституту, які працюють над просуванням та поширенням візуального мистецтва і культурної спадщини. Програма оцифрування Getty розроблена для підтримки потреб організації у зображенні та оцифруванні, включаючи наукові зображення, об’єктну фотографію, а також оцифрування бібліотек і архівів; Hill Museum & Manuscript Library (HMML), що співпрацює з бібліотеками по всьому світу, щоб фотографувати рукописні книги та архіви, приділяючи особливу увагу колекціям, що знаходяться під загрозою зникнення. HMML працює в Західній Україні з 2007 року з проєктами у Львові, Острозі та Луцьку.

Серед важливих питань, що були обговорені під час роботи вебінару, такі:
1 Основні проблеми збереження цифрових матеріалів, включаючи формати файлів, нормалізацію, метадані, цілісність даних і зберігання.
2.Що відбувається після оцифрування?
3. Як ми можемо забезпечити тривале збереження оцифрованих матеріалів та їх доступність за потреби?
4. Необхідність інтеграції цифрових архівних і бібліотечних колекцій України в міжнародний науковий і публічний обіг.
5. Безпека оцифрованого контенту проєкту та публічний доступ до оцифрованих колекцій.
6. Стандарти метаданих, які встановлюються до початку оцифрування та застосовуються під час впровадження проєкту.
7. План архівування даних і визначення безпечних місць для резервних копій як у країні, так і за кордоном.
8. Призначення персоналу, відповідального за оцифрування, подальшу обробку зображень та архівування зображень/ метаданих.
9. Документування робочого процесу кожної особи у випадку зміни персоналу проєкту.
10. Засоби публічного доступу до оцифрованих матеріалів як доповнення або тимчасова заміна доступу до оригінальних матеріалів та інші.

Курс «Історія українського мистецтва» Артура Арояна

Сьогодні, в умовах повномасштабної російської агресії, весь світ відкриває для себе українську культуру – культуру найсильнішої у світі нації.

3 червня 2023 року в рамках підвищення кваліфікації викладачі кафедри гуманітарних наук, культури і мистецтва долучилися до вивчення унікального курсу з історії українського мистецтва, що стартував у громадському культурно-освітньому просторі Козельщини «Smart Простір». Спікером заходу виступив мистецтвознавець, архітектор, захисник культурної спадщини України Артур Ароян.

У читальній залі зібралося багато небайдужих до вітчизняної культури та мистецтва людей із Козельщини, Кременчука та Світловодська. Під час першої з чотирьох лекцій ми дізналися, що українська традиційна культура формувалася тисячоліттями. До її комплексу входять не лише слов’янські традиції, але й елементи культур племен і народів, які проживали на території України раніше. Лектор захоплено знайомив присутніх з мистецькими здобутки нашого народу, починаючи ще з часів Трипільської культури (V-IV тис. до н.е.).

Лекція справила на всіх сильне враження своєю змістовністю, аргументованістю, наповненістю та інтенсивністю. Більше ніж дві години повного занурення в українську культуру спливли непомітно. Наприкінці заходу жваву дискусію викликало запитання завідувача кафедри ГНКМ проф. Маслака В.І. щодо багатозначності терміна культури та необхідності усвідомлювати відмінності між поняттями культури і мистецтва. Кожен міг висловити власне бачення. Дякуємо Артуру Арояну та громадському культурно-освітньому простору Козельщини «Smart Простір» за проведений з користю час у теплому колі однодумців!

Участь у VIII Науково-практичній online конференції
«Бібліотечна справа у сучасних інформаційно-комунікативних
процесах: тенденції та перспективи»

Викладачі й здобувачі нашої кафедри долучилися до роботи VIII Науково-практичної online конференції «Бібліотечна справа у сучасних інформаційно-комунікативних процесах: тенденції та перспективи», організованої Національним університетом «Острозька академія», відкриття якої відбулося 24 травня 2023 року.
У цікавій дискусії, окрім викладачів університетів, що здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти за спеціальністю 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа, взяли участь професіонали-практики з наукових бібліотек: Р. М. Щербан, заслужена працівниця культури України, головна бібліотекарка Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки; С. О. Чуканова, завідувачка сектору Наукової бібліотеки, координатор Американської Бібліотеки ім. В. Китастого Національного університету «Києво-Могилянська академія»; О. М. Бруй, директорка науково-технічної бібліотеки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Президентка Української бібліотечної асоціації.
Особливо важливо, що на конференції розглядалися не лише вектори розвитку бібліотечної системи України відповідно до кращих зарубіжних зразків, але й питання якісної підготовки бібліотекарів нової генерації.

XII МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«ІНФОРМАЦІЯ, КОМУНІКАЦІЯ, СУСПІЛЬСТВО 2023»

Уже традиційно у травні під егідою кафедри соціальних комунікацій та інформаційної діяльності Національного університету «Львівська політехніка» відбулася Міжнародна Науково-технічна конференція «Інформація, комунікація, суспільство 2023» (18-20 травня 2023 р.).
У цьому році науковці з України та зарубіжних країн представили доповіді з низки актуальних напрямів досліджень із консолідації інформації, соціальних комунікацій, бібліотечної та архівної діяльності, електронного урядування, аналітичної діяльності, документознавства, прикладної психології та лінгвістики, безпеки інформаційного простору.
Професор кафедри ГНКМ Тур О. М. та доцент Шабуніна В. В. представили до уваги науковців доповідь на тему «Відчуження особистості як наслідок впливу техногенного середовища», яка викликала жваву дискусію.

Зокрема, науковці обговорювали критерії, що дозволяють констатувати Інттернет-залежність у людини.

Робота учасників конференції виявилася цікавою і плідною: вона відкрила нові горизонти наукових досліджень.

VI Міжнародна наукова конференція "Інформація, комунікація
та управління знаннями в глобальному світі"

18-20 травня в Київському національному університеті кульутри і мистецтва відбулася VI Міжнародна наукова конференція "Інформація, комунікація та управління знаннями в глобальному світі".

Хвилиною мовчання учасники конференції вшанували пам'ять воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули унаслідок збройної агресія російської федерації проти України. Подякували Збройним силам за їх героїзм, мужність, силу духу, витримку, яку вони проявляють щохвилини у боротьбі з російськими агресорами та відстоюють світле майбутнє нашої країни, майбутнє наших дітей. Їх самовіддана боротьба мобілізує суспільство на плідну діяльність в усіх галузях, в тому числі і науковий роботі, про що свідчить організована Кафедрою інформаційних технологій КНУКіМ конференція. З вітальними словами до учасників конференції звернулись проректорка з науково-методичної роботи КНУКІМ Юлія Трач, директор Національної бібліотеки імені Ярослава Мудрого Олег Сербін, декан факультети PR журналістики та кібербезпеки Ігор Парфенюк, директор національної парламентської бібліотеки Грузії імені Іллі Чавчавадзе Георгій Кекелідзе, проректорка з наукової роботи Харківської державної академії культури Алла Соляник. На адресу організаторів конференції надішли численні листи-привітання від колективів бібліотек, закладів вищої освіти, музеїв, архівів та учасників конференції.

Під час роботи конференції відбулися круглі стіл "Бібліотека і політика національної пам'яті", а також "Хаби цифрової освіти: будуємо цифрову державу разом". Цьогоріч на конференцію подали доповіді 182 особи з різних міст України та зарубіжних країн, всього виявили бажання взяти участь у конференції 293 особи, що підтверджує прагнення наших колег у плідній науковій, практичній діяльності задля розвитку науки, практики, освіти.
Кафедру гуманітарних наук, культури і мистецтва представили проф. Тур О. М., доц. Шабуніна В. В. та студенти-магістри ОПП Інформаційна, бібліотечна та архівна справа. Вони виступили з доповіддю на тему «Війна в Україні: битва за культуру», у якій поділилися результатами своєї участі в роботі Міжнародного форуму з безпеки культурної спадщини «Війна в Україні: битва за культуру» (8-9 лютого 2023 р.), зорганізованого Штабом порятунку спадщини та Національним музеєм Революції Гідності Maidan Museum у партнерстві з українськими й закордонними колегами.

Учасники VI Всеукраїнської науково-практичної конференції
студентів та молодих учених розмірковували над важливістю ефективного лідерства
у практичному менеджменті

10–11 травня 2023 р. в Київському національному університеті культури і мистецтв відбулася щорічна VІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Ситуаційний менеджмент і лідерство: теорія, історія, культура та мистецтво управління», організована кафедрою фешн та шоу-бізнесу в рамках серії регулярних фахових наукових заходів зі спеціальності 028 Менеджмент соціокультурної діяльності, співорганізатором якої є кафедра гуманітарних наук, культури і мистецтва КрНУ.
Науковий захід об’єднав представників закладів вищої освіти, що здійснюють підготовку менеджерів у сфері культури. У ньому взяли участь викладачі кафедри ГНКМ та здобувачі ОП «Менеджмент соціокультурної діяльності» та «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» (А. Воля, Е. Гелазова, С. Григоренко, Є. Загайнова, М. Книш, В. Олещенко, В. Чернова; наукові керівники – Л. Бутко та Д. Гігер).
Учасники конференції мали змогу представити наукові напрацювання за тиками тематичними напрямами: теорія та історія ситуаційного менеджменту; світова культура і мистецтво ситуаційного управління; лідерство і соціальний прогрес; лідерські якості та способи їх розвитку; культура, соціальна адекватність та відповідальність лідера; психолого-педагогічні технології формування харизматичних лідерів; лідерство і мистецтво ситуаційного управління в соціокультурній сфері.
У представлених доповідях науково-педагогічних працівників та здобувачів різних рівнів вищої освіти було репрезентовано комплексний теоретичний аналіз і практичні рекомендації щодо організації ситуаційного менеджменту та розвитку лідерський якостей у майбутніх менеджерів сфери культури; розглянуто такі проблемні питання, як-от: теорія та історія ситуаційного менеджменту; світова культура і мистецтво ситуаційного управління; лідерство і соціальний прогрес; лідерські якості та способи їх розвитку; культура, соціальна адекватність та відповідальність лідера; психолого-педагогічні технології формування лідерів; лідерство й мистецтво ситуаційного управління у сфері культури.

УЧАСТЬ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ В МІЖНАРОДНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ
«INTELLIGENT SYSTEMS AND APPLIED LINGUISTICS»

20-21 квітня 2023 р. канд. філол. н., доцент кафедри Шабуніна В. В. та д. н. із соц. ком., професор Тур О. М. стали учасниками Сьомої Міжнародної наукової конференції «Intelligent Systems and Applied Linguistics» (ISAL), головною метою якої є обговорення результатів останніх досліджень у всіх сферах оброблення природної мови та інтелектуальних систем.
За 6 років у конференції ISAL взяло участь чимало українських та іноземних дослідників. Це було місце (платформа) для обговорення викликів і прогресу в обчислювальній, математичній, структурній і прикладній лінгвістиці. У цьому році доповіді конференції окреслювалися проблематикою двох напрямів: комп’ютерна лінгвістика та інтелектуальні системи. Наші викладачі спільно з д. н. із соц. ком., професором Національного університету «Дніпровська політехніка» Бутиріною М. В. представили науковій спільноті дослідження на тему: «Discourse of User Comments in the System of Media Influence on Public Opinion: to the Application of Critical Discourse Analysis in the Study of Social Networks».

Доповідь викликала обговорення, зокрема про методику та алгоритм обчислень, що здійснювалися в дослідженні.

Науковців цікавив аналіз публікацій в газеті “The Guardian”, їхня модальність, транзитивність, інтертекстуальність.

Участь у дискусії «Традиційна українська культура:
шароварщина чи основа ідентичності»

Викладачі кафедри гуманітарних наук, культури і мистецтва, В. Маслак, Л. Бутко, О. Мацак, В. Осадчий, В. Саранча, В. Шабуніна та здобувачі вищої освіти за ОП «Дизайн» (О. Крайчик, А. Загвоздіна, В. Легкошерст, Д. Романій, Н. Мишляєва) 13 квітня 2023 р. взяли участь у дискусії «Традиційна українська культура: шароварщина чи основа ідентичності», яка проводився в межах Лабораторії культурної трансформації – серії практичних освітніх та нетворкінгових заходів, націлених на підтримку українських культурних менеджерів, представників громадського сектору та культурних діячів під час війни.
Учасники дискусії обговорювали неоднозначні питання щодо знецінення української народної культури, особлива увага приділялася тому, як роки радянської окупації змусили нас позбутися звичного способу життя та як це вплинуло на традиційну культуру.
Спікери дискусії:
Юрій Каганов – доктор історичних наук, професор, проректор Запорізького національного університету.
Наталія Лисовець – культурологиня, наукова співробітниця Дніпровського національного музею імені Дмитра Яворницького.
Олександр Рибалко – мовний активіст, промоутер культури та мов надазовських греків.
Олександр Столовий – урбаніст та дослідник сільської культури.
Дарина Міщенко – історикиня та дослідниця орнаментів української вишивки.

VІІ Всеукраїнський науково-методичний семінар
«Формування сучасної парадигми менеджмент-освіти
у соціокультурній сфері»

4-5 квітня 2023 року на базі кафедри фешн та шоу-бізнесу Київського національного університету культури і мистецтв було проведено VІІ Всеукраїнський науково-методичний семінар «Формування сучасної парадигми менеджмент-освіти у соціокультурній сфері», співорганізатором якого є Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського.
Метою щорічного семінару є обґрунтування сучасної парадигми менеджмент-освіти у соціокультурній сфері.
Основними тематичними напрямами семінару є такі:
1. Особливості менеджменту та нові вимоги до роботи менеджера соціо-культурної сфери в епоху глобалізації.
2. Новітні концепції менеджменту й актуальні проблеми менеджмент-освіти.
3. Ключові здібності сучасного менеджера та педагогічні технології їх розвитку в студентів – майбутніх менеджерів соціокультурної сфери.
4. Формування сучасної моделі менеджмент-освіти у соціокультурній сфері.
В обговоренні питань підготовки майбутніх менеджерів соціокультурної сфери взяли участь викладачі нашої кафедри та здобувачі вищої освіти за ОП «Менеджмент соціокультурної діяльності» з такими доповідями:
Володимир Маслак «Креативність як запорука успішного культурного менеджменту»;
Лариса Бутко «Менеджер сфери культури: проблеми становлення професійної майстерності»;
Віктор Саранча «Управлінська культура: зміст, підходи, структура»;
Вікторія Шабуніна «Дуальна модель навчання як ефективний механізм підготовки менеджерів СКД»;
Дарина Титаренко «Особливості державної культурної політики в сучасних умовах»;
Руслана Щепілова «Студентоорієнтоване навчання як необхідна умова для підготовки спеціаліста соціокультурної сфери».

08-09.02. 2023 р. проф. Тур О.М. та доц. Шабуніна В.В. долучилися до роботи Міжнародного форуму з безпеки культурної спадщини «Війна в Україні: битва за культуру», який був організований Штабом порятунку культурної спадщини, Музеєм Майдану та партнерами.
Упродовж двох днів Форуму учасники з України та з-за кордону обговорювали надзвичайно актуальні питання:
• Підсумки стану об’єктів культурної спадщини в Україні за рік після повномасштабного вторгнення росії.
• Діяльність українських та міжнародних допомогових ініціатив.
• Практичні напрацювання учасників Форуму задля збереження культурної спадщини України.
• Позиціонування української культури за кордоном.
Учасники форуму відзначили значну увагу до України, що дозволить назавжди вписати її на мапі світової культури як самодостатню, потужну національну культуру.

VІ Всеукраїнський круглий стіл «Проблеми і
перспективи розвитку менеджменту та менеджмент-освіти
у соціокультурній сфері»

Сучасні ринкові відносини мають суттєвий вплив на всі сфери життєдіяльності суспільства, у тому числі й на сферу культури. Трансформуються соціокультурні установи, з'являються організації нового типу, що визначило затребуваність спеціалістів, які мають не лише художньо-творчий хист, але й підприємливість, ініціативність, інноваційне та креативне мислення, здатні орієнтуватися в актуальних соціально-економічних умовах, мають віртуозні навички в культурній, організаційно-управлінській діяльності, високий особистісний потенціал.
Це й зумовлює актуалізацію наукових пошуків з питань підготовки менеджерів соціокультурної сфери.
07 грудня 2022 року на базі Київського національного університету культури і мистецтв було проведено VІ Всеукраїнський круглий стіл «Проблеми і перспективи розвитку менеджменту та менеджмент-освіти у соціокультурній сфері», співорганізатором якого є Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського.
Мета круглого столу – обговорення актуальних проблем і напрямів удосконалення менеджменту та менеджмент-освіти в соціокультурній сфері ХХІ століття.
Викладачі кафедра гуманітарних наук, культури і мистецтва представили доповіді на такі теми:
«Регіональні освітні кластери як основа прогресивних змін у процесі підготовки менеджерів соціокультурної діяльності» (Л. В. Бутко);
«Підготовка менеджерів сфери культури в умовах змішаної форми навчання: український досвід» (Д. П. Василенко);
«Методики фандрейзингу у сфері культури» (В. І. Маслак);
«Набуття компетенцій у сфері документаційно-інформаційних технологій у процесі підготовки менеджерів соціокультурної діяльності» (В. І. Саранча);
«Інформаційно-просвітницька діяльність та міжнародний культурний обмін: умови ефективної організації» (В. В. Шабуніна).

З 22 по 24 листопада 2022 року в Тернополі (Україна)
пройшла 2-а Міжнародна конференція «INFORMATION TECHNOLOGIES:
THEORETICAL AND APPLIED PROBLEMS» (ITTAP-2022).

Організатором заходу виступив факультет комп’ютерних інформаційних систем та програмної інженерії Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя за підтримки громадської організації «Українське науково-освітнє ІТ-товариство» (ГО «USE IT»).
ITTAP-2022 зосереджується на теоретичних і практичних проблемах, пов’язаних з інтелектуальними інформаційними технологіями, моделюванням сигналів і систем, а також застосуванням інформаційних технологій у медицині. Ця конференція надає можливість обмінятися новими ідеями, налагодити ділові чи дослідницькі відносини та знайти глобальних партнерів для майбутньої співпраці.
На конференції професор кафедри ГНКМ Тур О.М. та доцент кафедри ГНКМ Шабуніна В.В. представили доповідь «Modern Medical Information Technologies: Implementation Issues and Development Vectors».
Матеріали ITTAP-2022 проіндексовані в Scopus.

VІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«КРЕАТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ, ПІДПРИЄМНИЦТВО І МЕНЕДЖМЕНТ
В ОРГАНІЗАЦІЇ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ СФЕРИ ХХІ СТОЛІТТЯ»

Уже шостий рік поспіль наша кафедра є співорганізатором Міжнародної науково-практичної конференції «Креативні технології, підприємництво і менеджмент в організації соціокультурної сфери ХХІ століття», яка відбувається на базі Київського національного університету культури і мистецтв.
Цьогоріч конференція відбувалася 08–09 листопада у форматі онлайн.
На конференції представили свої наукові розвідки наукові й науково-педагогічні працівники, докторанти, аспіранти, студенти, підприємці та практикуючі менеджери соціокультурної сфери з такими напрямами:
1. Актуальні проблеми соціокультурної сфери в умовах глобалізації: теорія і практика.
2. Креативні технології і перспективи розвитку соціокультурної сфери: світові тенденції та український досвід.
3. Сучасний менеджмент у формуванні соціокультурної сфери ХХІ століття.
4. Ринкові відносини, підприємництво та управління в галузях соціокультурної сфери.
5. Державна підтримка соціокультурної сфери: ресурси, механізми, інститути.
На конференції виступили з доповідями викладачі нашої кафедри: Л. Бутко («Застосування методу Design Thinking у проєктному менеджменті соціокультурної діяльності»), Д. Василенко («Квест як популярна форма роботи з молоддю») та студенти: Д. Кривошапка («Стратегія просування культурно-дозвіллєвих послуг за допомогою маркетингових комунікацій») і К. Разно («Спеціальні PR-заходи для просування музейної установи (на прикладі Кременчуцького краєзнавчого музею)»).
Науково-педагогічний інтерес та емоційний відгук викликали доповіді, присвячені висвітленню основних векторів розвитку менеджменту у сфері культури. Поза увагою спікерів не залишилися й питання вдосконалення професійної підготовки майбутніх менеджерів соціокультурної діяльності.

Участь професора кафедри Г.Т. Капустян у
Всеукраїнській науковій конференції
«ШОСТІ ЧЕРЕВАНІВСЬКІ НАУКОВІ ЧИТАННЯ»

27-28 жовтня 2022 року відбулася Всеукраїнська наукова конференція «ШОСТІ ЧЕРЕВАНІВСЬКІ НАУКОВІ ЧИТАННЯ», організована на пошану професора А. С. Череваня.
Тематичні напрями роботи конференції:
- соціально-економічні та суспільно-політичні проблеми історії України;
- теоретичні і прикладні проблеми розвитку історичного краєзнавства та регіоналістики;
- культурологічні, археологічні, демографічні, етнографічні, географічні аспекти краєзнавчих досліджень;
- пам’яткознавство та проблеми охорони пам’яток;
- видатні постаті України і Полтавщини;
- роль музеїв у розвитку історичного краєзнавства.
Свою доповідь на конференції представила проф. кафедри ГНКМ Г.Т. Капустян.

20-22 жовтня у Кременчуцькому національному університеті
імені Михайла Остроградського проходить IEEE Kremenchuk University Week:
2022 IEEE 4th International Conference on Modern Electrical and Energy System (MEES’22).

У роботі конференції взяли участь дослідники з України, Польщі, Словенії, Казахстану, країн Азії та ін. До роботи конференції долучилися і науковці кафедри ГНКМ, які представили свої доповіді в секції "Освіта в електричній та енергетичній інженерії". Планується індексування робіт у міжнародних наукометричних базах даних.
Дякуємо організаторам за можливість взяти участь у надзвичайно насиченому, цікавому й корисному заході, обмінятися думками та ідеями.
Перемоги й миру Україні!

Проф. кафедри ГНКМ Ганна Капустян у Варшаві (Польща) на ХХІІ
українсько-польському фестивалі "Діалог двох культур"
11-14.10.2022 р.

м. Ессен (Німеччина). 10.06. 2022 р.

14 вересня 2022 р. кафедра ГНКМ долучилася до роботи ХV Міжнародної
науково-практичної конференції «Інформаційна освіта та
професійно-комунікативні технології ХХІ століття», організованої кафедрою інформаційної
діяльності та медіакомунікацій Національного університету
«Одеська політехніка».

У центрі уваги науковців – актуальні проблеми документознавчої теорії та практики, перспективи бібліотечно-інформаційної діяльності, філософське осягнення культури, проблеми комунікації та комунікативний аспект інформаційної діяльності, сучасні освітньо-інформаційні технології, тенденції розвитку журналістської науки та освіти.
Проф. Тур О.М. та доц. Шабуніна В.В. представили доповідь про документування діяльності у сфері зв’язків з громадськістю.

Музеєзнавчо-пам'яткознавча та історична освіта в Україні

29 червня 2022 року кафедра гуманітарних наук, культури і мистецтва долучилася до Міжнародного міждисциплінарного круглого столу "Перспективи музеєзнавчо-пам'яткознавчої та проблеми історичної освіти в Україні".
Організаторами заходу виступили
🏛️кафедра історії, музеєзнавства та пам’яткознавства Харківської державної академії культури
🏛️ кафедра гуманітарних наук, культури і мистецтва Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського
🏛️ кафедра історії України Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка
👨💻 Польський музейник і освітянин Войцек Мархлєвський представив доповідь «Як звільнитися від «демонів минулого» – музейна політика в Гданську та Вільнюсі».
Провідні українські музеєзнавці та викладачі вищих навчальних закладів долучилися до обговорення таких питань:
📌викладання історії в школі, чому багатьом учням не цікавий цей предмет;
📌чому значна частина абітурієнтів не має базових історичних знань;
📌як можна реформувати історичну освіту після закінчення війни;
📌що буде з музеєзнавчо-пам’яткознавчою освітою України в найближчому майбутньому.
Надзвичайна атмосфера заходу сприяла цікавій і змістовній дискусії.

V Всеукраїнська науково-практична конференція студентів
та молодих вчених «Ситуаційний менеджмент і лідерство: теорія,
історія, культура та мистецтво управління»

10-11 травня 2022 р. на базі Київського національного університету культури і мистецтв було проведено V Всеукраїнську науково-практичну конференцію студентів та молодих вчених «Ситуаційний менеджмент і лідерство: теорія, історія, культура та мистецтво управління», співорганізатором якої є кафедра гуманітарних наук, культури та мистецтв Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.
У конференції взяли участь викладачі кафедри (доц. Л. В. Бутко, ст. викл. Д. П. Вастиленко) та студенти спеціальностей 028 Менеджмент соціокультурної діяльності і 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа, які мали змогу представити власні наукові розвідки за такими тематичними напрямами:
1. Теорія та історія ситуаційного менеджменту.
2. Світова культура і мистецтво ситуаційного управління.
3. Лідерство і соціальний прогрес.
4. Лідерські якості та способи їх розвитку.
5. Культура, соціальна адекватність та відповідальність лідера.
6. Психолого-педагогічні технології формування харизматичних лідерів.
7. Лідерство і мистецтво ситуаційного управління в соціокультурній сфері.
Теми доповідей:
1. Бутко Лариса Валентинівна «Сучасні вектори розвитку лідерської компетентності керівників організацій соціокультурної сфери».
2. Василенко Дар’я Павлівна «Управління цифровою інфраструктурою в системі соціокультурних інститутів».
3. Василенко Максим Юрійович «Фірмовий стиль бібліотеки як засіб утримання лідерських позицій на сучасному ринку інформаційних послуг» (науковий керівник – доц. Бутко Л. В.).
4. Волошин Артур Тарасович «Концепція емоційного лідерства: витоки та перспективи розвитку» (науковий керівник – доц. Бутко Л. В.).
5. Книш Маргарита Олександрівна «Соціальна мережа Instagram як засіб для медіатизації музейного простору» (науковий керівник – проф. Маслак В. І.).
6. Кроль Катерина Костянтинівна «Емоційне лідерство в системі управління персоналом публічної бібліотеки» (науковий керівник – проф. Маслак В. І.).
7. Мойса Богдана Володимирівна «Блог бібліотечного менеджера як ретранслятор позиції бібліотечної установи в неофіційному форматі» (науковий керівник – доц. Шабуніна В. В.).
8. Мусієнко Вікторія Валеріївна «Блог як засіб просування бібліотеки у віртуальному просторі» (науковий керівник – доц. Шабуніна В. В.).
9. Подкур Наталія Миколаївна «Сучасні концепції розвитку лідерства в організаціях соціокультурної сфери» (науковий керівник – доц. Бутко Л. В.).
10. Клаптенко Маргарита Олександрівна «Формування концепції бібліотечного менеджменту: вітчизняні реалії» (науковий керівник – ст. викл. Василенко Д. П.).
11. Недвига Анастасія Олександрівна «Складові, функції, основні етапи формування внутрішнього іміджу бібліотеки» (науковий керівник – ст. викл. Василенко Д. П.).
12. Півняк Наталія Ігорівна «Роль керівника бібліотечної установи у формуванні сприятливого соціально-психологічного клімату колективу» (науковий керівник – ст. викл. Василенко Д. П.).

VIІ Всеукраїнська наукова конференція
«ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ І СИСТЕМИ В
ДОКУМЕНТОЗНАВЧІЙ СФЕРІ»

15 квітня 2022 року відбулася VIІ Всеукраїнська наукова конференція «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ І СИСТЕМИ В ДОКУМЕНТОЗНАВЧІЙ СФЕРІ», співорганізаторами якої ось уже сім років є кафедра гуманітарних наук, культури і мистецтва. Конференція щороку стає майданчиком, на якому здійснюється апробація досліджень актуальних теоретичних питань та проводиться обмін досвідом щодо практичного втілення наукових здобутків студентів та їхніх наукових керівників. Цьогоріч напрямами роботи конференції стали такі: 1. Документ в інформаційному просторі ХХІ ст. 2. Інформаційні системи і технології в управлінні діяльністю підприємств. 3 Архівна справа та зберігання документної інформації в умовах сучасних викликів війни. 4. Стратегія і пріоритети бібліотечної діяльності. 5. Прикладні аспекти економічної діяльності.
У науковому заході взяли участь студентка гр. БІС-20-1 Разно Катерина із доповіддю на тему «Механізми державного управління інформаційно-аналітичною діяльністю органів виконавчої влади» (наук. керівник – д. наук із соц. ком., проф. Тур О. М.) та студентка гр. БІС-22-1 Маліченко Анастасія із доповіддю на тему «Роль PR у соціально-комунікаційній діяльності бібліотеки» (наук. керівник – к. філол. н., доцент Шабуніна В. В.).
Виступ та обговорення актуальних тем стало для студентів гарним досвідом апробації наукових пошуків.

VІ Всеукраїнський науково-методичний семінар
«Формування сучасної парадигми менеджмент-освіти
в соціокультурній сфері»

Кафедра гуманітарних наук, культури і мистецтва є співорганізатором щорічного Всеукраїнського науково-методичного семінару «Формування сучасної парадигми менеджмент-освіти в соціокультурній сфері», який цього року відбувся 06.04.2022. Науковий захід, у якому взяли участь представники провідних університетів (Київського національного університету культури і мистецтва, Київського університету керівних кадрів культури і мистецтв, Сумського державного університету тощо), що здійснюють підготовку менеджерів соціокультурної сфери, був присвячений обговоренню актуальних питань підготовки менеджерів соціокультурної сфери в сучасних умовах. Із вступною доповіддю виступив доктор економічних наук, професор, академік Міжнародної кадрової академії, професор кафедри шоу-бізнесу та очільник оргкомітету Я. Мартинишин. На семінарі було обговорено сучасну модель менеджмент-освіти, питання її реформування, освітні технології, що сприяють підготовці майбутнього фахівця, сучасні тенденції креативної економіки тощо.
У цьогорічному семінарі взяли участь викладачі нашої кафедри Л. Бутко та Д. Василенко.

Круглий стiл «Історичний шлях кримськотатарського
народу з Криму до Литви»

16.12.2021 р. вiдбувся круглий стiл «Історичний шлях кримськотатарського народу з Криму до Литви», організаторами якого виступили Інститут розвитку Кременчука, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського за підтримки Посольства Литовської Республіки в Україні.
З вітальним словом до присутнiх звернувся представник Посольства Литовської Республіки в Україні.
Пiд час круглого столу було представлено видання «Історичний шлях кримськотатарського народу з Криму до Литви» − доповідач Черкас Борис Володимирович, д. і. н., с. н. с., Інститут історії України НАН України.
Були заслуханi доповiдi за тематикою заходу: "Польсько-литовські татари: видатні постаті − нащадки переселенців з Криму" (доповідач Саранча Віктор Іванович, к. і. н., доцент кафедри гуманітарних наук, культури і мистецтва КрНУ імені Михайла Остроградського), "Релігійно-культурне життя татар на території Литви XV − поч ХХ ст." (доповідач Федоренко Світлана Анатоліївна, к.і.н., доц., викладач-методист ЦМК «Суспільно-гуманітарна підготовка» ВПУ № 7, м. Кременчук, (доповідь − 10 хвилин); "Грюнвальдська битва: спільна звитяга литовців, українців і татар" (доповідач Крот Володимир Олександрович, к. і. н., доцент кафедри філології та гуманітарних наук Кременчуцького педагогічного коледжу ім. А. С. Макаренка).
Підсумки заходу пiдбив Володимир Iванович Маслак, д.і.н., проф., завідувач кафедри гуманітарних наук, культури і мистецтва КрНУ імені Михайла Остроградського.
У заходi взяли також участь викладачi кафедри ГНКМ.

19 листопада 2021 року на базі факультету права, гуманітарних і соціальних
наук Кременчуцького національного університету
імені Михайла Остроградського відбулася V Всеукраїнська науково-практична конференція
«ЛЮДИНА В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ».

Мета конференції − залучення науковців, аспірантів та студентів до обговорення та аналізу проблем сучасних інформаційно-комунікаційних зав’язків у контексті соціально-економічного, науково-освітнього і культурного розвитку нашої країни та сучасного світу.
ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
1. Інформаційне суспільство-нова стадія розвитку цивілізації.
2. Соціально-економічні проблеми інформаційного суспільства.
3. Інтернет як соціокультурний феномен.
4. Становлення інформаційного суспільства в Україні.
5. Соціокультурна діяльність: сучасний вимір.
6. Документ як соціокультурний феномен у комунікативному просторі інформаційного суспільства.
7. Редакційно-видавнича діяльність: історія, сучасність, вектори розвитку.
8. Художня складова сучасного інформаційного простору.

Участь проф. В.І. Маслака у Міжнародній науковій конференції
«Міжрелігійний діалог та його вплив на суспільство,
політику, бізнес, культуру» (13.10.2021 р.)

13 жовтня 2021 року д.і.н., професор кафедри ГНКМ Володимир Маслак взяв участь у Міжнародній науковій конференції «Міжрелігійний діалог та його вплив на суспільство, політику, бізнес, культуру», організовану соціально-гуманітарним факультетом Західноукраїнського національного університету.
Конференція відбулася в Тернополі за участі науковців та дослідників з України, Польщі, Словаччини, Грузії та США. Партнерами заходу виступили Центр міжрелігійного та міжконфесійного діалогу «Лібертас», Донецький національний університет імені Василя Стуса, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Католицький університет в Ружомберку (Словаччина), Вища школа управління й адміністрування (Польща).
Проф. Маслак В.І. презентував дослідження на тему: «Католицький аспект у житті та історії міста Кременчука».

Участь викладачів кафедри у ІІ Всеукраїнській науково-практичній
конференції «Феномен бібліотек в сучасному світі»

30 вересня 2021 року на факультеті філології та масових комунікацій Маріупольського державного університету відбулася ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Феномен бібліотек в сучасному світі». Роботу конференції було присвячено Всеукраїнському дню бібліотек. Під час роботи конференції відбувся плідний обмін думками між освітянами і професіоналами, майбутніми фахівцями і роботодавцями в галузі інформаційної, бібліотечної та архівної справи. На запрошення організаторів конференції у пленарному засіданні виступили викладачі нашої кафедри: проф. Тур О. М. та доц. Шабуніна В. В.

Міжнародний тематичний семінар «Постать Мане-Каца
у світовій і вітчизняній культурі».

30 вересня 2021 р. у DC-офісі КрНУ відбувся Міжнародний тематичний семінар «Постать Мане-Каца у світовій і вітчизняній культурі».
Захід був організований і проведений кафедрою гуманітарних наук, культури і мистецтва КрНУ спільно з Інститутом розвитку Кременчука.
У семінарі взяли участь заступник міського голови Кременчука Руслан Проценко, директорка Кременчуцької міської художньої галереї Оксана Бойко, директорка благодійного фонду «Хесед Хаїм» Зоя Луценко, заступники директора Інституту розвитку Кременчука Андрій Мельник та Ольга Коваль. Колеги з Ізраїлю та Литви долучилися до заходу в режимі відео-конференції.
До учасників семінару звернувся ректор Кременчуцького національного університету ім. Михайла Остроградського професор Михайло Загірняк, висловивши вдячність організаторам заходу, який став знаковим не лише для нашого міста, а й для міст інших країн, для єврейської громади.
Заступник міського голови Руслан Проценко розповів про плани міської влади щодо переіменування кременчуцьких вулиць на честь Мане-Каца та проведення тематичних пленерів. Він висловив сподівання, що завдяки спільній праці науковців та посадовців більше кременчужан дізнається про творчість знаменитого земляка.
Завідувач кафедри гуманітарних наук, культури і мистецтва професор Володимир Маслак розповів про історію міста Кременчука.
Студенти-дизайнери презентували свої постери, присвячені творчості Мане-Каца.
. Старший викладач кафедри гуманітарних наук, культури і мистецтва Віктор Осадчий показав чорно-білі копії раніше невідомих робіт Мане Каца. Ці фото він знайшов у харківських мистецьких журналах 20-х років під час роботи над дисертацією.

21-22.09.2021 р. викладачі кафедри гуманітарних наук, культури і мистецтва
проф. Маслак В.І., проф. Тур О.М., доц. Бутко Л.В., доц. Шабуніна В.В.,
ст. викл. Василенко Д.П. долучилися до ХХ Міжнародної наукової
конференції IEEE 20th International Conference on MEES.

Широкому загалу науковців із України, Словаччини, Польщі, Індії, Італії тощо були представлені результати досліджень на теми: "Предмети вільного вибору як важлива складова реалізації індивідуальної освітньої траєкторії студентів", "Соціопсихологічна готовність студентів-електротехніків до академічної мобільності" та "Психолого-педагогічні умови розвитку інтелектуальної компетентності студентів-електротехніків".
Обмін досвідом, жваві дискусії, змістовні доповіді та дружня атмосфера стали результатом міжнародної зустрічі. Бажаємо усій науковій спільноті нових підкорених вершин!

Професор кафедри ГНКМ Тур О.М. та доцент кафедри ГНКМ Шабуніна В.В.
долучилися до роботи XІV Міжнародної науково-практичної конференції
«Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ століття»,
яка пройшла 15 – 17 вересня 2021 р. в Одесі (Україна).

Проблематика конференції різноманітна:
• Документно-інформаційна діяльність: аналітика, дефініції, інновації
• Журналістська наука і освіта: тенденції розвитку
• Комунікативні аспекти інформаційної діяльності
• Сучасні інформаційно-освітні технології
• Професійний дискурс у лінгвопрагматичному, лінгводидактичному й соціокомунікативному аспектах
• Філософсько-культурологічні аспекти інформаційної діяльності
Доповідачки представили доповідь на тему: «КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ – ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ПРОФЕСІОГРАМИ ФАХІВЦЯ З ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ».

Участь професора кафедри ГНКМ Тур О. М.
в ХIV Міжнародній науково-практичній конференції «Інформаційна освіта
та професійно-комунікативні технології ХХІ століття»

В Одеській політехніці 15-17 вересня 2021 р. відбулася ХIV Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ століття».
Організатором заходу виступила кафедра інформаційної діяльності та медіа-комунікацій Державного університету «Одеська політехніка», яка щорічно збирає міжнародну наукову спільноту для вирішення актуальних проблем галузі: розробки й реалізації оптимальних схем і шляхів розвитку соціальних та професійно-ділових комунікацій, інформаційної діяльності, документаційного менеджменту. До проведення наукового заходу долучилися Одеська обласна рада, Одеська обласна універсальна наукова бібліотека ім. М. С. Грушевського, Одеська національна наукова бібліотека.
Урочисте відкриття Конференції та пленарне засідання відбулося у конференц-залі Палацу культури студентів Державного університету «Одеська політехніка». З вітальним словом науковий захід розпочав кандидат мистецтвознавства, заслужений працівник освіти України, завідувач Кафедри інформаційної діяльності та медіа-комунікацій Державного університету «Одеська політехніка», президент Асоціації документознавців України Спрінсян Василь Георгійович. З найкращими побажаннями до наукової спільноти звернувся проректор Державного університету «Одеська політехніка», доктор технічних наук, професор Д.В. Дмитришин.
Узяти участь у конференції запросили науковців, викладачів закладів вищої освіти, які спеціалізуються на питаннях інформаційної освіти, комунікативної культури сучасного фахівця, розробки й впровадження інноваційних освітніх технологій, серед яких були і викладачі нашої кафедри.
Метою проведення заходу було обговорення актуальних питань документно-інформаційної діяльності та її комунікативного аспекту, сучасним освітньо-інформаційним технологіям, лінгвістичним аспектам освітньо-професійної комунікації та ін.
Конференція загалом об’єднала більше сотні науковців – провідних представників української і зарубіжної науки (США, Фінляндії, В`єтнаму, Молдови, Болгарії), фахівців-практиків, представників державних органів влади і фахівці різних галузей інформаційної діяльності. Виступи доповідачів охоплювали такі актуальні питання: формування компетентностей фахівців; стратегії підготовки фахівців у закладах вищої освіти для інформаційної, бібліотечної та архівної галузі; місце інформаційної аналітики в нових сучасних реаліях; розвиток бібліотек в умовах цифрових трансформацій.
Наукова активність та досягнення викладачів кафедри були високо оцінені – їх запросили до Національної спілки документознавців України. Під час роботи конференції були урочисто вручені посвідчення.
XІV Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ століття» пройшла на високому організаційному та науковому рівні. Порушені проблеми послугували плідним підґрунтям для обміну думками щодо специфіки документно-інформаційної діяльності, сучасних інформаційно-освітніх технологій, комунікативних аспектів інформаційної діяльності тощо. Доповіді, виголошені на конференції, спричинили широку дискусію, у процесі якої доповідачі не лише відповідали на запитання, але й отримували корисні поради щодо подальших досліджень.

29 серпня 2021 р. доц. Тур О.М. та доц. Шабуніна В.В
. взяли участь у Міжнародній онлайн конференції
«Information, Communication and Multimedia Technology in Computer Science» (Індія).

29 серпня 2021 р. доц. Тур О.М. та доц. Шабуніна В.В. взяли участь у Міжнародній онлайн конференції «Information, Communication and Multimedia Technology in Computer Science» (Індія).
Науковці презентували доповідь на тему: «The problem of alienation as a result of personality transformation in cyberspace».

XXVIII Міжнародна науково-практична конференція "Trends in science and practice of today"

01-04 червня 2021 р. відбулася XXVIII Міжнародна науково-практична конференція "Trends in science and practice of today" (Анкара, Турция), до роботи якої долучилися викладачі та здобувачі освіти кафедри ГНКМ.

Доцент кафедри ГНКМ Шабуніна В.В взяла участь
у X Міжнародній науковій конференції «Інформація, комунікація,
суспільство - 2021», яка пройшла 20-22 травня 2021 року на Закарпатті.

Уже традиційною стала конференція ICS, яка проводиться щорічно під егідою кафедри соціальних комунікацій та інформаційної діяльності (СКІД) Національного університету «Львівська Політехніка» – найбільшого та найстарішого технічного університету України. Сфера наукових інтересів колективу кафедри СКІД Львівської Політехніки є синтезом цілої низки актуальних напрямів досліджень із консолідації інформації, соціальних комунікацій, бібліотечної та архівної діяльності, інформаційного менеджменту, електронного урядування, документознавства, прикладної психології та лінгвістики, безпеки інформаційного простору. Комплексність досліджень та їхня актуальність диктують потребу в обміні науковою інформацією з представниками вітчизняних та закордонних наукових шкіл, у встановленні партнерських стосунків із організаціями.
Тематичні напрямки роботи конференції:
• Документознавство та інформаційна діяльність у системі сучасних наукових досліджень
• Інформаційні та комунікаційні технології в INTERNET та WORLD WIDE WEB
• Соціальні комунікації
• Технології інформаційного менеджменту та інтелектуального опрацювання даних
• Безпека інформаційного простору держави
• Електронна демократія та електронне урядування
• Лінгвістичні технології інформаційної діяльності
• Психологічна та педагогічна компоненти документно-інформаційної діяльності
• Бібліотечна, архівна та музейна діяльність в умовах розвитку інформаційного суспільства
Доц. Шабуніна В.В. представила доповідь на тему: «Соціальне партнерство в діяльності сучасної дитячої бібліотеки».

V Міжнародна науково-практична конференція «Психолого-педагогічні, правові та соціально-культурні проблеми сучасного суспільства».

16-17 жовтня 2019 р. у КрНУ іиені Михайла Остроградського відбулася V Міжнародна науково-практична конференція «Психолого-педагогічні, правові та соціально-культурні проблеми сучасного суспільства».
Метою конференції стало не лише обговорення результатів досліджень щодо забезпечення сталого розвитку освіти і науки як сукупності правових, гуманітарних і соціальних процесів у країні для досягнення гармонійного розвитку людини, суспільства і навколишнього середовища, а й формування умов для створення та впровадження наукових засад сталого розвитку освіти і науки через координацію зусиль співробітництва.
У роботі конференції взяли участь викладачі та здобувачі вищої освіти кафедри ГНКМ, які представили такі доповіді:
Бутко Л.В. PUBLIC AWARENESS IN THE VECTOR OF STATE-LEGAL PROTECTION OF CULTURAL MONUMENTS.
Маслак В. І., Маслак М. В. АНТИВІРУС ІДЕЙ .
Морозова Ю. В., Кручиненко А. О., Тур О. М. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ НАЙБІЛЬШ ЗНАЧУЩИХ ДЛЯ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАНАЛІВ КОМУНІКАЦІЇ
Фесенко В. В., Крот В. О. В’ЯЧЕСЛАВ ЧОРНОВІЛ ЯК ЗАСНОВНИК ЖУРНАЛУ «УКРАЇНСЬКИЙ ВІСНИК»
Филь І. О., Куракова О. О., Тур О. М. З ДОСВІДУ ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ У ДЕПАРТАМЕНТІ «ЦЕНТР НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ У МІСТІ КРЕМЕНЧУЦІ»
Чернявська О. В., Крот В. О. ПРОБЛЕМИ ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ НА ШПАЛЬТАХ ЧАСОПИСУ «СЕЛО»
Шабуніна В., Баранов І. М. КУЛЬТУРНО-ДОЗВІЛЛЄВА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ОБ’ЄКТ ДЕРЖАВНОЇ КУЛЬТУРНОЇ ПОЛІТИКИ
Приємно бачити, що спільні зусилля сприяють плідній кооперації між студентами, аспірантами, викладачами, науковими співробітниками, ученими; надають можливості працювати над спільними проєктами та дослідженнями.