МІЖНАРОДНІ КОНКУРСИ СТУДЕНТСЬКИХ РОБІТ

Вітаємо з перемогою в Міжнародному студентському професійному творчому конкурсі «Видавнича журналістика»!

05 червня 2023 року відбулося підбиття підсумків Міжнародного студентського професійного творчого конкурсу «Видавнича журналістика» і визначення його пернеможців.

Засновниками конкурсу є кафедра лінгводидактики та журналістики Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського з профільними кафедрами Університету Матея Бела (Словаччина), Інституту технологій і бізнесу (Чехія), Вищої школа європейських і регіональних досліджень (Чехія), Університету Лестера (Велика Британія), Алітус Коледжу Університету прикладних наук (Литва), Люблінської політехніки (Польща), Вроцлавського економічного університету (Польща). До організаційного комітету конкурсу залучені представники ЗМК, літературних громадських об’єднань та соціокультурних установ.

Конкурс має на меті інтеграцію України в європейський освітньо-науковий простір, розширення міжнародних зв’язків, стимулювання інноваційної діяльності студентів, оволодіння ними сучасними технологіями, зокрема, просування книги і читання засобами соціальних комунікацій, створення умов для формування інтелектуального потенціалу талановитої молоді тощо.

Цьогоріч у конкурсі взяли участь як здобувачі вищої освіти вітчизняних ЗВО, так і студенти зарубіжних вищих шкіл: Dundee & Angus College, Certificate in Computer Arts and Design, Libera Università degli Studi Maria Ss. Assunta di Roma, Полонійної академії в Ченстохова (Польща), Поморської академії у Слупську (Польща), Академії Медіна (Туреччина), Batumi Shota Rustaveli State University, Marmara University, Bratislava International School of Liberal Arts тощо.

Здобувачка вищої освіти ОП «Дизайн» П. Горошко у співавторстві з M. Lyamina (Dundee & Angus College, Certificate in Computer Arts and Design) представили роботу «Ілюстраційне оформлення книги «Українська інтимна лірика. Л. Костенко» (наукові керівники – доценти кафедри В. Осадчий і Л. Бутко). Робота була високо оцінена членами журі конкурсу – студентки посіли 1 місце. Вітаємо здобувачок і наукових керівників і бажаємо подальших успіхів у науковій і творчій діяльності!

Наші студенти – переможці міжнародного студентського конкурсу!

Ефективна діяльність сучасного фахівця неможлива без розуміння економічних процесів які є підґрунтям суспільного розвитку. Кафедрою ГНКМ з метою підготовки здобувачів вищої освіти до подальшої професійної діяльності, усвідомлення їх ролі в господарських процесах включено до освітніх програм цикл ОК економічного спрямування: інформаційна інфраструктура та електронне урядування, підприємництво та бізнес-культура в інформаційній сфері, організація діяльності інформаційних установ та інформаційно-документних служб (бакалавр), інформаційний менеджмент, маркетингова діяльність інформаційних установ, розробка стартаппроєктів та інноваційне підприємництво, інтелектуальна власність та авторське право (магістр). Засвоєння цих дисциплін забезпечує належну теоретичну підготовку, набуття таких навичок, як-от: здатність використовувати автоматизовані технології для вирішення практичних, управлінських, науково-дослідних і прогностичних завдань у професійній діяльності, забезпечувати ефективне управління інноваційними проєктами, організовувати та реалізовувати маркетингову діяльність інформаційних установ, розв’язувати складні завдання та практичні проблеми в інформаційній, бібліотечній та архівній сфері, що передбачає проведення дослідження та/або здійснення інновацій.

Також здобувачі вищої освіти отримують додаткові знання, у тому числі і з економічної діяльності, за допомогою вебінарів, круглих столів, семінарів, конкурсів студентських робіт і т.д.

01-02 червня 2023 року відбувся Міжнародний конкурс студентських наукових робіт під патронатом Національної комісії України у справах ЮНЕСКО на базі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.

02 червня у секцієї «Економіка» було представлено 102 наукові роботи 67 ЗВО (35 українських та 32 закордонних) з 17 країн світу. Секція охопила 172 здобувачі вищої освіти, з яких 123 українські студенти, а 49 ‒ іноземні. Призерами загалом стали 86 осіб, до числа яких входить і здобувач вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа Книш Маргарита Олександрівна, яка зайняла III місце з темою: «Інформаційні технології як чинник забезпечення сталого розвитку інноваційного підприємства». Співавтор роботи – Rachael Asantewaa Boateng, науковий керівник – д. іст. н., проф. Володимир Іванович Маслак.

Міжнародний конкурс студентських наукових робіт за спеціальністю 035 Філологія

Вітаємо Лактіонову Валерію, яка зайняла ІІІ місце у Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт за спеціальністю 035 Філологія. На конкурс надійшло 23 наукові роботи 28 авторів з 15 закладів вищої освіти, зокрема, України (5) та світу (10). Серед іноземних учасників були представники освітніх установ Австрії, Німеччини, Польщі, Словенії, Чехії. За результатами засідання галузевої конкурсної комісії ІІ туру Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю 035 «Філологія» на підставі отриманих рецензій та відкритого обговорення визначено конкурсні роботи, автори яких були запрошені на підсумкову наукову-практичну ZOOM-конференцію. 03.06.2022 р. у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського можна було заслухати наукові доповіді авторів кращих дослідницьких робіт. Такі конкурси проводяться щорічно з метою інтеграції України в європейський освітньо-науковий простір, розширення міжнародних зв’язків, стимулювання інноваційної діяльності студентів, оволодіння ними сучасними технологіями, створення умов для формування інтелектуального потенціалу талановитої молоді тощо.

Студентка спеціальності 022 Дизайн виборола перше місце у
Міжнародному студентському професійному творчому конкурсі
«Видавнича журналістика»

1-го червня відбулася підсумкова науково-практична конференція конкурсу, галузева конкурсна комісія визначила переможців. Перше місце присуджене коміксу за мотивами твору «Княгиня Ольга» (на фото – ілюстрація з цієї роботи). Автори коміксу – Анна Сергієва, студентка КрНУ, спеціальність 022 Дизайн, та Ірина Ложечнікова (Польща).
Ініціатор та організатор конкурсу – кафедра філології та видавничої справи КрНУ. На базі КрНУ конкурс (два етапи) проходив згідно з листом Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» Міністерства освіти і науки України від 04.12.2022 № 221/10-216.
Оцінку студентських творчих робіт здійснила галузева конкурсна комісія. Її очолив професор кафедри філології та видавничої справи Олег Синєокий. До складу комісії також увійшли фахівці кафедри: кандидат наук із соціальних комунікацій Віта Хміль-Чуприна; кандидат філологічних наук Наталія Алексеєнко, та колеги з університетів України, Литви і Словаччини.
На конкурс надійшло 15 наукових робіт 17-ти авторів із 9 закладів вищої освіти, зокрема, України (2) та світу (7). Серед іноземних учасників були представники освітніх установ Азербайджану, Італії, Литви, Польщі, Франції, Швеції. Тематика робіт, надісланих на конкурс, стосувалася широкого кола проблем видавничої журналістики, популяризації читання і промоції книжкових видань засобами масової комунікації.
25-го травня галузева комісія відібрала творчі роботи на підсумкову науково-практичну конференцію. Конференція відбулася 1-го червня і проходила в онлайн режимі на платформі Zoom.

За результатами конкурсу визначені переможці:
Переможці ІІ туру Міжнародного студентського професійного творчого конкурсу «Видавнича журналістика»

Перше місце присуджене коміксу, створеному за мотивами твору Володимира Рички «Княгиня Ольга». Його автори – студентка КрНУ, спеціальність «Дизайн», Анна Сергієва та Ірина Ложечнікова (Польща). Наукові керівники студенток – кандидат мистецтвознавства Віктор Осадчий (КрНУ) та кандидат філологічних наук Лариса Бутко (КрНУ).
Маєте можливість побачити чудові ілюстрації з цієї роботи: