МІЖНАРОДНІ ЗДОБУТКИ

Участь у роботі Economics Summer Camp «Let's Renovate Ukraine»

05 липня 2023 р. розпочала роботу Economics Summer Camp «Let's Renovate Ukraine», у якій взяли участь викладачі й здобувачі кафедри ГНКМ спеціальностей 022 Дизайн, 028 Менеджмент соціокультурної діяльності та 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа. Робота розпочалася з лекції Хатуни Бучашвілі (Khatuna Buchashvili), процесного менеджеру відділу цифрової трансформації та безперервного вдосконалення процесів Majorel LLC. Лекція була присвячена технікам мозкового штурму – SCAMPER та Six Thinking hats.

07 липня 2023 року відбулася зустіч зі спікеркою Юлією Голодняк, фахівчинею з технічного рекрутменту у SQUAD, амбасадором lifelong learning.

12 липня прослухали лекцію з неймовірної спікерки Economics Summer Camp «Let's Renovate Ukraine» Ірини Зеленіної, Dr. rer. nat., Process Engineer в imec (міжнародної організації досліджень і розробок, яка працює в галузі наноелектроніки та цифрових технологій), що приєднається до нас з Льовена (Бельгія).

17 липня відбулася зустріч з Hanna Hajova, Regional Category Manager HR Services у компанії Novartis, яка розповіла про procurement, поширені у Празі shared service centers та перспективи долучення України до вищезгаданих трендів.

Цього ж дня, 17 липня, було перевірено домашнє завдання від запрошеного експерта Khatuna Buchashvili, процесного менеджеру відділу цифрової трансформації та безперервного вдосконалення процесів Majorel LLC, а також представлення креативних проєктів учасників літньої школи «Let's Renovate Ukraine».

Дякуємо спікерам та слухачам школи за креатив і позитивні емоції!

Міжнародна програма «Україна − Франція: міжкультурний діалог»

2017
2018
2019
2020
Розвиток міжнародних зв’язків, науково-технічне співробітництво Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського із зарубіжними країнами − один із пріоритетних напрямків діяльності в умовах приєднання України до Болонського процесу, входження вищої освіти України в Європейський освітній простір. Стратегічний напрям міжнародної діяльності колективу університету формує нову психологічну готовність сприймати міжнародну співпрацю КрНУ не як окремий вид діяльності, а як невід’ємну складову роботи кожного структурного підрозділу закладу вищої освіти, спрямовану на підвищення його авторитету, забезпечення міжнародного визнання та відповідний рейтинг, а також на наповнення бюджету. Кафедра ГНКМ бере активну участь в міжнародній діяльності університету, забезпечує її соціокультурну складову, спрямовану на поетапне формування ефективної моделі розвитку культури на демократичних та гуманістичних засадах, забезпечення стійких зв’язків із зарубіжними суб’єктами співпраці.
У межах міжнародних угод про співпрацю, укладених КрНУ, кафедра ГНКМ проводить науково-практичні та культурно-масові заходи які сприяють налагодженню міжкультурних комунікацій з іноземними партнерами, створюють привабливий імідж університету і країни в цілому. Зокрема, 20.05.2014 р. між КрНУ і Католицьким університетом ІСАМ (Франція) було укладено угоду про співпрацю, яка дала можливість кафедрі ГНКМ реалізовувати проєкт «Україна − Франція: міжкультурний діалог».
Мета проєкту − сприяння адаптації студентів із Франції, які навчаються за обміном в КрНУ, до українського соціокультурного середовища; формування у студентів кафедри ГНКМ сприйняття різноманітності культурної спадщини людства, толерантного ставлення один до одного, почуття поваги до традицій, історії інших народів, прищеплення навичок спілкування іноземними мовами як в офіційних, так і в побутових ситуаціях.
Договiр_ICAM_2014
Договiр_ICAM_2019
Грантова діяльність