Методичне забезпечення ОП

ОПП "Дизайн" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
ОПП "Менеджмент соціокультурної діяльності" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
ОПП "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
ОПП "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" другого (магістерського) рівня вищої освіти

Силабус _БЗН_2022
Силабус _БтаАМн_2022
Силабус _ДЗН_2022
Силабус _ДЗУ_2022
Силабус _ДФЗ_2022
Силабус _Інф_Інфр_2022
Силабус _ОВДВТ_2022
Силабус _ОДІУ_2022
Силабус_PRвІС_2022
Силабус_Арх_2022
Силабус_АСПДІ_2022
Силабус_БЖ та ОП_2022
Силабус_ЕД_2022
Силабус_ІМ за ПС_2022
Силабус_Комунікологія_2022
Силабус_КПС_2022
Силабус_КТтаППЗ_2022
Силабус_ЛОІД_2022
Силабус_МІПіП_2022
Силабус_ОIП_2022
Силабус_ОЗСЖ_2022
Силабус_ОІД іноз м_2022
Силабус_ОНД_2022
Силабус_ОПЗ_2022
Силабус_ОТМК_2022
Силабус_ОУБД_2022
Силабус_Психологія_2022
Силабус_УКЗН_2022
Силабус_УМПС_2022