028 Менеджмент соціокультурної діяльності

Галузь знань – 02 Культура і мистецтво
Спеціальність – 028 Менеджмент соціокультурної діяльності
Освітній ступінь – бакалавр
Необхідні сертифікати ЗНО(2020-2022) або НМТ(2022-2023)

1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Історія України або іноземна мова, або фізика, або біологія, або хімія.
Форма навчання: денна.
Терміни навчання:
за освітнім ступенем бакалавр
- на базі повної загальної освіти – 3 роки 10 місяців;
- на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста – 2 роки 10 місяців;

У сучасних умовах зростання інтенсивності міжкультурної і міжнаціональної взаємодії, ринок праці відчуває гостру потребу у фахівцях-управлінцях, здатних успішно проявити себе в найрізноманітніших галузях. Саме спеціальність 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» дає можливість компенсувати цю потребу, готуючи кращих фахівців своєї справи.
Це нова і досить популярна спеціальність, особливість якої презентується двома моментами. По-перше, це, так би мовити, «кентавричність», поєднання соціального, культурного та педагогічного аспектів. По-друге, це особлива сфера діяльності, яка відбувається у просторі свободи та невимушеного вибору кожної людини та сприяє становленню особистості.
Професорсько-викладацьким кафедри ГНКМ та створено високоякісну навчально-методичну базу, яка забезпечує освітній процес. У планах підготовки студентів передбачено дисципліни, що дають змогу отримати ґрунтовні знання з управління персоналом, зв’язків з громадськістю, теорії інформації та комунікації, набути навичок організації культурно-дозвіллєвих програм, практичної соціокультурної роботи.
Підготовка спеціалістів здійснюється з використанням сучасної матеріально-технічна бази. Основною метою кафедри ГНКМ в даному напрямку є підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у соціокультурній сфері, у сфері освіти та науки, креативної економіки і культуротворчих практик, що передбачає застосування теорій та методів менеджменту культури і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.
Наші переваги:
- Наш університет є лідером серед закладів вищої освіти не тільки Полтавщини, а й Середнього Подніпров’я;
- В університеті створено всі умови для якісного навчання, відпочинку, занять у творчих колективах і спортивних секціях;
- Універсальність навчального плану спеціальності 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності», адже наша кафедра готує висококласних фахівців, які зможуть керувати закладами культури, творчими колективами, займатися продюсерською і промоутерською діяльністю, а також реалізовувати соціокультурні проекти в сфері моди, готельно-ресторанного бізнесу, шоу-бізнесу тощо;
- Оплата за навчання є найнижчою в Україні, для зручності студентів існує декілька форм сплати коштів;
- Усім бажаючим надається гуртожиток.
Ще одна дуже важлива наша перевага – високий рівень комунікації між студентами і викладачами кафедри. Ми завжди допомагаємо студентам у різноманітних питаннях, які виникають під час навчання.

Напрями роботи фахівця з менеджменту соціокультурної діяльності:

- PR-технолог;
- арт-директор;
- арт-менеджер;
- бренд-менеджер;
- директор медіа-холдингу;
- експерт і консультант на митницях;
- іміджмейкер;
- керівник відділу інтерактивних проектів;
- креативний директор;
- менеджер в агенціях з організації свят;
- менеджер ЗМІ;
- менеджер туристичних агенцій;
- менеджер у сфері готельно-ресторанного бізнесу;
- організаторів рекреаційно-розважальних заходів;
- event-менеджер;
- продюсер;
- промоутер;
- рекламіст тощо.

Сфера застосування професійних умінь та навичок

- в установах та закладах культури;
- у державних установах та комерційних структурах, які співпрацюють із зарубіжними країнами і здійснюють експертизу зовнішньо-культурних контактів;
- у відділах зовнішньо-культурної діяльності урядових та неурядових установ, спільних підприємств, політичних партій та організацій; - в установах, що здійснюють соціокультурну діяльність;
- телебачення;
- рекламні агентства;
- управління арт-бізнесом;
- аналітичні центри бізнес-структур;
- туристичні фірми;
- навчальні заклади тощо.

Більш детально напрями роботи менеджера соціокультурної діяльності зображено на принципових схемах.