Анотації
вибіркових освітніх компонент

ОПП "Дизайн" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
ОПП "Менеджмент соціокультурної діяльності" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
ОПП "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
ОПП "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" другого (магістерського) рівня вищої освіти