АНКЕТУВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

АНКЕТУВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ВО

АНКЕТА ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ВО ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 022 ДИЗАЙН

АНКЕТА ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ВО ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 028 МЕНЕДЖМЕНТ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

АНКЕТА ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ВО ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 029 ІНФОРМАЦІЙНА, БІБЛІОТЕЧНА ТА АРХІВНА СПРАВА

АНКЕТА ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ВО ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 029 ІНФОРМАЦІЙНА, БІБЛІОТЕЧНА ТА АРХІВНА СПРАВА

1_результати грудень 2019

2_результати травень 2020

3_результати грудень 2020

4_результати травень 2021

5_результати грудень 2021

6_результати травень 2022

7_результати грудень 2022