АНКЕТУВАННЯ стейкхолдерівАнкета стейкхолдерів щодо спеціальності 022 Дизайн

Анкета стейкхолдерів щодо спеціальності 028 Менеджмент соціокультурної діяльності

Анкета стейкхолдерів щодо спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Результати 2022

Результати 2023