028 Менеджмент соціокультурної діяльності

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Проєкт_2023