Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

022 Дизайн

028 Менеджмент соціокультурної діяльності

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа