Другий (магістерський)
рівень вищої освіти

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа