ГО «Спілка соціокультурних діячів Полтавщини»

Громадська організація «Спілка соціокультурних діячів Полтавщини» (далі – Організація) є добровільним об’єднанням фізичних осіб, створеним для здійснення та захисту прав і свобод людини та громадянина, задоволення суспільних, зокрема, економічних, соціальних, культурних, освітніх та інших інтересів своїх членів та/або інших осіб.

Діяльність Організації має суспільний характер, що проявляється у її взаємодії з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями різних форм власності, встановленні партнерських відносин з іншими громадськими організаціями, рухами, фондами, зареєстрованими в Україні чи за її межами, громадянами України, іноземцями та/або особами без громадянства.

Головною метою діяльністі ГО «Спілка соціокультурних діячів Полтавщини» є задоволення та захист законних соціокультурних, освітніх, творчих, наукових та інших спільних інтересів членів Організації, всебічне сприяння розвитку громадянського суспільства, а також обмін практичним досвідом в галузі соціокультурної діяльності.

Основні напрями діяльності Організації

Розвиток соціокультурного потенціалу регіону.
Формування нових напрямків щодо соціокультурної діяльності інституцій Полтавщини.
Розвиток загальнолюдських цінностей, взаємної поваго та гендерної рівності.
Розвиток професійних знать та вмінь в галузі соціокультурної діяльності.
Внесення до органів державної влади та місцевого самоврядування пропозицій стосовно зміни національного законодавства з метою розвитку соціокультурного потенціалу країни.
Сприяння соціокультурній просвіті та поліпшенню поінформованості громадськості щодо проблем сучасного культурного розвитку.
Сприяння поліпшення соціокультурної ситуації, формування нового культурницького світогляду, забезпеченню соціокультурних прав громадян.
Інформування громадськості щодо актуальних новин та наявних проблем у сфері соціокультурного розвитку.
Співпраця з державними структурами, органами місцевого самоврядування, територіальними громадами, іншими об’єднаннями громадян.
Дослідження, моніторинг та аналіз суспільних процесів, явищ та подій, пов’язаних з основною метою діяльності Організації.
Організація та проведення заходів та акцій в соціокультурній сфері.
Розбудова і розвиток правового, демократичного громадянського суспільства.
Захист законних прав та інтересів членів Організації та інших громадян.

Контактна інформація
E-mail: dvoloshka05@gmail.com